تخفیف
 
 
 

������������ ������������ �������� ��������

کد: 329
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: مالزی
مدارک لازم: در مرحله نخست رزومه و پروپوزال و ریز نمرات
مهلت ثبت نام: 10/31/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری و فوق دکتری رشته متالوژی و مواد در مالزی
میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی و بیمه.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 331
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: هند
مدارک لازم: در مرحله نخست رزومه و پروپوزال و ریز نمرات
مهلت ثبت نام: 12/30/2019


ثبت نام: بورسیه دکتری مکانیک، مواد، و کامپیوتر در کشور هند
میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 332
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: کره جنوبی
مدارک لازم: در مرحله نخست رزومه و پروپوزال و ریز نمرات
مهلت ثبت نام: 12/30/2019


ثبت نام: بورسیه دکتری مکانیک، کامپیوتر و مخابرت در کشور کره جنوبی حوزه های هیدرولوژی hydrology و سنجش از راه دور Remote Sensing
میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 334
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: بلژیک
مدارک لازم: در مرحله نخست رزومه و پروپوزال و ریز نمرات
مهلت ثبت نام: 11/08/2019


ثبت نام: بورسیه کامل دکتری رشته های حقوق، حقوق بین الملل، و علوم اجتماعی در کشور بلژیک

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 336
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: ترکیه
مدارک لازم: در مرحله نخست ارسال فرم اولیه از وضعیت تحصیلی فعلی (مقطع، معدل، رشته، و مشخصات)
مهلت ثبت نام: 02/24/2020


ثبت نام: بورس کامل تحصیلی مقطع های لیسانس، فوق لیسانس، و دکتری در رشته های مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، پیراپزشکی و پزشکی .... در کشور ترکیه

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 337
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه - نامه انگیزش تحصیلی - ریزنمرات ارشد - 2 استاد معرف
مهلت ثبت نام: 10/24/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته های مکانیک، بیومکانیک، فیزیولوژی .... در کشور هلند

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 338
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه در مرحله نخست مکاتبات
مهلت ثبت نام: 01/29/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری رشته های مهندسی متابولیک، سنتز، شیمی، بیولوژی سنتزی، طراحی فرایندهای بیوپروسس، و بیوکاتالیس .... در کشور انگلستان دانشگاه آیزنبرگ

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 339
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: نامه انگیزش، رزومه، پروژه ها و مقالات قبلی اگر هست، گواهی دوره های گذرانیده شده مرتبط در مرحله نخست مکاتبات
مهلت ثبت نام: 02/29/2020


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته های زیست مولکولی، پزشکی زیست حیاتی بیومدیکال، ژنتیک، بیوشیمی، ایمیونولوژی .... در کشور سوئد

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 340
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: آلمان
مدارک لازم: مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط و تسلط به زبان انگلیسی و آلمانی
مهلت ثبت نام: 11/03/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته های عمران، مکانیک، ریاضی، و فیزیک ... در موسسه The Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) در کشور آلمان

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

شرح مسئولیت ها:

- Literature review

- Development of innovative numerical methods for the simulation of materials and structures subjected to explosive loading using the Finite Element Method

- Implementation of constitutive models

- Validation of the numerical methods using experimental data

- Presentation and publication of the results

- Interdisciplinary exchange within the scientific community

* برای ثبت نام این فرصت، در قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
http://www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری و اقامت:
@Job_abroad
کد: 341
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: مدرک تحصیلی در رشته مرتبط، ریزنمرات، نامه انگیزش تحصیلی، رزومه، 2 توصیه نامه، لیست مقالات و پروژه های انجام شده
مهلت ثبت نام: 11/30/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته مهندسی برق الکترونیک و مخابرات در کشور سوئد

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

شرایط تخصصی لازم:

- Demonstrate documented strong background knowledge and skills in design of analog and radio frequency integrated circuits in advanced CMOS technologies, as well as good background knowledge in wireless communication and analog/digital signal processing systems.

- Have good knowledge and practical skills in circuit design, circuit simulations, and circuit layout using professional computer aided circuit design tools, as well as good knowledge in circuit board design and measurement of integrated circuits.

- Strong communication skills and good knowledge in English is a requirement. Good knowledge in Swedish is a merit.

* برای ثبت نام این فرصت، در قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
http://www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری و اقامت:
@Job_abroad
کد: 343
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: بلژیک
مدارک لازم: رزومه و مدارک تحصیلی در مرحله نخست مکاتبات و ثبت نام
مهلت ثبت نام: 03/31/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش طراحی آی سی در کشور بلژیک

شرایط لازم:
- You have obtained a PhD degree in Electrical & Electronics Engineering, Semiconductor device Physics, Material Science or related fields
- You have a background of electrical engineering. Good knowledge of device physics, technology and lab/fab process is recommended.
- You are a communicative team player, but still you are able to work independently.
- You like taking initiative; you are persuasive and assertive, while keeping a constructive attitude.
- You show the flexibility to change between different projects according to changing priorities.
- Given the international character of imec, a fluent knowledge of English is necessary. 

* برای ثبت نام این فرصت، در قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید.

عضویت در کانال های اطلاع رسانی:
هیات علمی و بورسیه:
@BurseTahsili
و اقامت:
@Job_abroad
کد: 344
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: داشتن مدرک دکتری در رشته های مرتبط با سیستم های دینامیکی و مدیریت صنعتی
مهلت ثبت نام: 12/23/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری رشته آنالیز سیستم های دینامیکی و مدیریت صنعتی در کشور سوئد

شرایط لازم:
- Analyze chaotic dynamic systems
- mathematical analysis skills

* برای ثبت نام این فرصت، در قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید.

عضویت در کانال های اطلاع رسانی:
هیات علمی و بورسیه:
@BurseTahsili

و اقامت:
@Job_abroad
کد: 347
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: فنلاند
مدارک لازم: رزومه و مدارک تحصیلی
مهلت ثبت نام: 11/30/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری رشته های فیزیک، آمار و بیوانفورماتیک، کامپیوتر، کشاورزی، داروسازی، ژنتیک و زیست مولکولی و بورس دکتری داروسازی یا شیمی پزشکی، علوم داده کامپیوتر Data Science در کشور فنلاند

شرایط لازم و مهلت ثبت نام ها و حوزه های تخصصی: 1. داشتن دکتری فیزیک ذرات، حقوق 3900 تا 4200 یورو در ماه، مهلت 15 نوامبر - 2. داشتن دکتری بیوانفورماتیک و تحربه در به کاریگیری مجموعه داده بیولوژیکی biological data sets مهلت 18 نوامبر - 3. داشتن دکتری کامپیوتر و مشابه و کار در حوزه های یادگیری ماشین، استنباط بیزین و مدلهای احتمالی  مهلت 10 نوامبر -  4. دکتری کشاورزی حوزه های زنجیره غذایی وبیواقتصاد مهلت 11 نوامبر - 5. مهلت بورسیه فوق دکتری داروسازی با تخصص های دکتری در بیولوژی سلولی داروسازی و بیومدیسن تا 10 نوامبر - 6. مهلت بورسیه فوق دکتری و دکتری ژنتیک و زیست مولکولی حوزه genetics of sleep and brain تا 31 اکتبر - 7. مهلت بورسیه دکتری شیمی پزشکی اول ژانویه 2020 - 7. مهلت بورسیه دکتری آنالیز دارویی 31 اکتبر از رشته های داروسازی، بیوشیمی، فیزیک، مهندسی شیمی و مرتبط - 8. مهلت فوق دکتری بیوانفورماتیک حوزه evolutionary sequence analysis 15 نوامبر - 9. مهلت بورسیه فوق دکتری حوزه data-intensive computing 31 اکتبر - 10. مهلت فوق دکتری طراحی الگوریتم کامپیوتر با تمرکز بری گراف و ساختار داده 31 اکتبر است.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.


ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

@BurseTahsili
کد: 348
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اطلاعات تماس 2 استاد معرف
مهلت ثبت نام: 11/30/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته های علوم مواد، متالوژی، مکانیک و فیزک کاربردی در کشور سوئیس

شرایط تخصصی لازم: داشتن دانش و تجربه در حوزه metallic materials و laser-based materials processing technologies

* برای اطلاعات بیشتر، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 

@BurseTahsili

و مشاغل:
@Job_Abroad
کد: 349
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: فرانسه
مدارک لازم: رزومه در مرحله نخست مکاتبات
مهلت ثبت نام: 10/31/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته الکترونیک حوزه میکروالکترونیک و اپتوالکترونیک در کشور فرانسه

شرایط تخصصی لازم: داشتن دانش و تجربه در حوزه مش سه بعدی با اطلاعات دینامیک و سمانتیک مورد استفاده در embedded system with several sensors برای کاهش مصرف انرژی و زمان اجرا

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 

@BurseTahsili
کد: 350
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: فنلاند
مدارک لازم: ترجمه مدارک تحصیلی و رزومه و مدرک زبان
مهلت ثبت نام: 02/29/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری، دکتری، و ارشد رشته های مهندسی پزشکی، کامپیوتر، هوش مصنوعی، هنرهای زیبا و معماری، نانومواد و نانوکامپوزیت ها، مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع، شیمی، برق، مخابرات حوزه های پردازش سیگنال و مدل های احتمالی یادگیری ماشین، مکانیک، سیستم های حمل و نقل هوشمند، الکتروشیمی، سیستم های کنترل ترافیک و خودور بدون سرنشین، بهینه سازی هوشمند، ترکیب سیستم های هوشمند و MEMS، طراحی مدار مجتمع، .... کشور فنلاند

* مهلت ثبت نام هر فرصت متفاوت است. برای کسب اطلاعات بیشتر از مشاور از طریق واتس اپ بپرسید.

شرایط تخصصی لازم: داشتن دانش و تجربه در حوزه مشخص شده

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 

@BurseTahsili
کد: 352
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه، فرم ثبت نام اینترنتی، نامه انگیزش، توصیه نامه از اساتید، ترجمه مدارک تحصیلی و ریزنمرات
مهلت ثبت نام: 02/01/2020


ثبت نام: بورس کامل ارشد رشته های هنر، علوم اجتماعی، سیاست، مدیریت علوم آموزشی، حقوق (حقوق بشر، حقوق بین الملل ...)، پیراپزشکی وبهداشت و سلامت، علوم داده، زیست، روانپزشکی، روانشناسی، تجارت، اقتصاد، مدیریت مالی و بازرگانی و اطلاعات ... در کشور هلند

میزان بورسیه: پوشش هزینه های زندگی 12 هزار یورو در سال، و هزینه های تحصیل 13 هزار یورو در سال

مدارک لازم: رزومه، فرم ثبت نام اینترنتی، نامه انگیزش، توصیه نامه از اساتید، ترجمه مدارک تحصیلی و ریزنمرات

شرایط لازم: داشتن ریز نمرات خوب در دوره لیسانس رشته مرتبط و سن کمتر از 35 سال در تاریخ 1 سپتامبر 2020

برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.


ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :


کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili

و کاری؛
@Job_abroad
کد: 354
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: ایتالیا
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، 3 مقاله، 2 استاد معرف در مرحله نخست
مهلت ثبت نام: 11/30/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری رشته های مواد، فیزیک، شیمی در کشور ایتالیا

شرایط تخصصی لازم:
- Ph.D. in Physics, Chemistry, Chemical Engineering, Materials Science or relevant
- Competence in the domain of Cultural Heritage
- Strong background in CH diagnostic (including the use of microscopy, spectroscopy, surface and thermomechanical techniques)
- Proven experience in nanomaterials and polymer nanocomposites synthesis and processing
- Excellent track record of research publications

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :


کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili
کد: 355
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: فرانسه
مدارک لازم: فقط رزومه و نامه انگیزش در سریع ترین زمان ممکن (سایر مدارک پس از تاییدیه اولیه)
مهلت ثبت نام: 12/21/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری رشته های فیزیولوژی، علوم پزشکی، مهندسی پزشکی در کشور فرانسه

شرایط تخصصی لازم: داشتن تجربه در یک یا چند زمینه زیر
- Optical mapping
- Computed tomography (micro)
- Image processing
- Heart perfusion, with emphasis on large mammalian preparations
- Scientific programming (MATLAB, Python, PV wave)

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili
کد: 357
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش و ترجمه مدارک تحصیلی و اطلاعات تماس 2 استاد معرف و ثبت نام اینترنتی
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری علوم مواد و فیزیک حالت جامد حوزه تخصصی هدایت پروتون در کشور سوئیس

شرایط تخصصی لازم: دکتری در رشته های مرتبط و آشنایی با
- Ultrathin film characterization with x-rays, neutrons, electroanalytical methods
- Transport processes, solid state Ionics, polaron theory

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili
کد: 361
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه استاندارد اروپایی، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، نامه انگیزش تحصیلی حداکثر 1 صفحه
مهلت ثبت نام: 12/15/2019


ثبت نام: بورس کامل کارآموزی 2 ماهه برای دانشجویان لیسانس و ارشد رشته های فیزیک، مهندسی، تکنولوژی، علوم کامپیوتر، مهندسی برق، و ریاضیات در کشور سوئیس

شرایط لازم: حداقل ترم 4 لیسانس
* نیاز به مدرک زبان نیست، دوره به زبان انگلیسی است و ممکن است مصاحبه وجود داشته باشد.
* نیاز به تجربه شغلی نیست.
* دوره کارآموزی از 1 ژولای تا 31 آگوست 2020 می باشد.
* از هر ملیتی می توانند در این کارآموزی شرکت کنند.
* هدف دیدن این کشور در وقت آزاد دانشجویان است.
* اعلام نتایج فوریه 2020 است.
* داشتن پذیرش در یکی از رشته های علوم کامپیوتر یا برق یا ریاضی یا فیزیک مقطع لیسانس یا ارشد
* اگر دانشجوی لیسانس هستید، حداقل 2 سال از کارشناسی تا تابستان 2020 تمام شده باشد
* تاریخ فارغ التحصیلی شما ژانویه 2021 یا دیرتر از آن باشد.

میزان بورسیه:
پوشش کلیه هزینه های زیر
- ماهیانه 1750 فرانک سوئیس
- بلیط
- ویزا
- اقامت
- هزینه های خوراک

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili
کد: 363
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش و پروپوزال و مقالات پذیرفته/چاپ شده و ترجمه مدارک تحصیلی در مرحله اول و زبان در مرحله دوم * اطلاعات و مشاوره لازم برای ثبت نام ارایه خواهد شد.
مهلت ثبت نام: 12/02/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری حوزه پژوهشی توسعه سیستم های تغذیه-کشاورزی پذیرش از فارغ التحصیلان دکتری در رشته های علوم تغذیه، صنایع غذایی، کشاورزی، محیط زیست، اقتصاد، علوم داده data science در کشور انگلستان

میزان بورسیه:
۴۰ الی ۴۵ هزار پوند در سال
* دوره پژوهشی ۲ ساله است.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

@BurseTahsili

* برای عضویت در کانال اطلاع رسانی واتس آپ فراز دانش کیوان، لطفا اطلاع دهید.
کد: 364
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: چین
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش و پروپوزال و مقالات پذیرفته/چاپ شده و ترجمه مدارک تحصیلی ... به مدرک زبان اشاره نشده است (آیلتس نیاز نیست) * اطلاعات و مشاوره لازم برای ثبت نام ارایه خواهد شد.
مهلت ثبت نام: 06/01/2020


ثبت نام: بورس کامل لیسانس، ارشد و دکتری رشته های پزشکی، مدیریت مالی و بازرگانی، ادبیات زبان انگلیسی، نرم افزار، تجارت بین الملل، کامپیوتر، شیمی مواد، عمران، محیط زیست، اقتصاد، بیولوژی، بازاریابی، مدیریت اطلاعات، حسابداری، مکانیک، حقوق، علوم سیاسی، ریاضی، آمار، فیزیک، فلسفه...در کشور چین

میزان بورسیه:
۲۵۰۰ یوان مقطع لیسانس، ۳۰۰۰ مقطع ارشد، ۳۵۰۰ مقطع دکتری

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال تلگرام:
@BurseTahsili

* برای عضویت در کانال اطلاع رسانی واتس آپ فراز دانش کیوان، لطفا اطلاع دهید.
کد: 367
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش Cover Letter، اطلاعات تماس اساتید معرف و سایر مدارک تحصیلی
مهلت ثبت نام: 01/15/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری در مضامین هوش مصنوعی ایمن و اخلاقی برای فارغ التحصیلان دکتری کامپیوتر، هوش مصنوعی، و آی تی در کشور انگلستان

شرایط لازم: آشنایی با AI ethics and safety methods و علاقه به زمینه های social sciences, the law و داشتن تجربه در زمینه یادگیری ماشین
* شروع 1 اکتبر 2020

* اطلاعات و مشاوره لازم برای ثبت نام ارایه خواهد شد.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

@BurseTahsili
کد: 368
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: نامه انگیزش حداکثر 1 صفحه، رزومه، research statement حداکثر 2 صفحه، teaching statement حداکثر 1 صفحه، لیست 3 استاد معرف
مهلت ثبت نام: 11/26/2019


ثبت نام: بورس کامل فرصت پژوهشی 5 ساله در موضوعات یادگیری ماشین در کاربرد فیزیک برای فارغ التحصیلان فوق دکتری و دکتری (ترجیحا فوق دکتری) رشته های کامپیوتر و هوش مصنوعی و آی تی و برق علاقه مند به حوزه های supervised, unsupervised and semi-supervised learning، یادگیری تطبیقی، reinforcement learning، شیوه های بیزین، فشرده سازی، quantization، بهینه سازی بیزین، روش های  hybrid generative-discriminative، اندازه گیری عدم قطعیت uncertainty quantification در کشور هلند

* 30 درصد از کار شما به صورت تدریس یادگیری ماشین و یادگیری عمیق به دانشجویان ارشد و کارشنانسی هوش مصنوعی است.

شرایط لازم: داشتن مقاله در حوزه یادگیری ماشین در یک یا چند مورد زیر
machine learning, such as Neurips, ICML, ICLR, UAI, AISTATS, JMLR, or TPAMI

* اطلاعات و مشاوره لازم برای ثبت نام ارایه خواهد شد.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

@BurseTahsili
کد: 369
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه، research statement حداکثر 2 صفحه، teaching statement حداکثر 1 صفحه، اطلاعات تماس 3 استاد معرف. * اطلاعات و مشاوره لازم برای ثبت نام ارایه خواهد شد.
مهلت ثبت نام: 12/01/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری در حوزه های پژوهشی علوم داده ریاضی، آمار ریاضی،  statistical learning، شیوه های پارامتریک و غیر پارامتریک، روش های Bayesian، همچنین  forensic statistics و Machine Learning Techniques برای فارغ التحصیلان دکتری حوزه های ریاضیات، آمار، کامپیوتر، و هوش مصنوعی در کشور هلند

* مصاحبه در ژانویه 2020 است.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

@BurseTahsili
کد: 371
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، مدارک تحصیلی و پژوهشی، اساتید معرف
مهلت ثبت نام: 12/03/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری 2 ساله در حوزه های پژوهشی یادگیری آماری، بینایی ماشین، بهینه سازی هوشمند جعبه سیاه، یادگیری ماشین خودکار Automated Machine Learning با تسلط بر زبان پایتون، Evolutionary Algorithms، Image Classification برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های کامپیوتر در کشور سوئد
* 20% از کار تدریس می باشد.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

@BurseTahsili
کد: 372
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: ژاپن
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش و ترجمه مدارک تحصیلی و توصیه نامه
مهلت ثبت نام: 01/10/2020


ثبت نام: بورس کامل کارآموزی ۱ ماه و نیم برای دانشجویان لیسانس رشته های علوم طبیعی، فیزیک، نجوم، هوافضا، زمین شناسی، شیمی، و بیولوژی در کشور ژاپن

شرایط لازم: حداقل ۱ سال لیسانس گذرانده باشید. دانشجویان سال دوم و سوم از دوره ۴ ساله لیسانس می توانند ثبت نام کنند‌.
* سطح متوسط به بالای زبان انگلیسی با ارایه گواهی از حضور در کلاس های زبان انگلیسی طی ۸ سال گذشته، سایر متقاضیان نیاز به ارائه مدرک زبان سطح متوسط به بالا دارند.
* مدت کارآموزی از 10 ژوئن تا 21 جولای 2020 می باشد.
* از هر ملیتی می توانند در این کارآموزی شرکت کنند.
* هدف بالا بردن تجربه و دیدگاه در رشته های مختلف در این کشور در وقت آزاد دانشجویان است.

میزان بورسیه:
پوشش کلیه هزینه های زیر
- بلیط
- اقامت
- هزینه های خوراک

* نتایج مارس ۲۰۲۰ اعلام خواهد شد.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در کانال تلگرام یا از طریق سایت بخش جستجوی فرصت ها، جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای دوره "بورسیه و ویزای تحصیلی" از طریق سایت انجام می شود. یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان در دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت ایران :

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili

* برای عضویت در کانال اطلاع رسانی واتس آپ، اطلاع دهید.

* برای مشاوره حضوری در دفتر فراز دانش کیوان، اطلاع رسانی در کانال تلگرام و واتس اپ انجام خواهد شد.

* برای دریافت مشاوره ویدئویی، کلیه سوالات را مطرح و از طریق سایت ثبت درخواست کنید.
کد: 375
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش (حداکثر ۱ صفحه) و ترجمه مدارک تحصیلی، لیست مقالات، و توصیه نامه در مرحله اول ثبت نام اینترنتی و زبان در مرحله دوم مورد نیاز است.
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری در حوزه های پژوهشی کنترل لیزر پیشرفته برای فرآیندهای پلاسما-لیزر-اتمی و نانولیتوگرافی برای فارغ التحصیلان فیزیک و شیمی و نیمه هادی ها در کشور هلند

شرایط لازم:
تجربه عملی در رابطه با پلاسما، لیزر، یا فیزیک اتمی. داشتن تجربه حوزه اسپکتروسکوپی مزیت است ولی الزامی نیست‌.

میزان بورسیه:
پوشش کلیه هزینه های زیر
- ویزا
- پرواز و حمل و نقل
- اسکان و وسایل مورد نیاز آن
- هزینه های تحصیلی
- حقوق دریافتی برای زندگی

مهلت ثبت نام: زمان دقیق مشخص نشده است.
* در حال حاضر ثبت نام قابل انجام است.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در کانال تلگرام یا از طریق سایت بخش جستجوی فرصت ها، جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

* ثبت درخواست از طریق سایت www.keivan-rc.com/privateorder.com
کد: 376
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: آلمان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش، 3 استاد معرف، لیست مقالات، در مرحله اول ثبت نام اینترنتی و زبان در مرحله دوم مورد نیاز است.
مهلت ثبت نام: 01/06/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری 2 ساله در حوزه های پژوهشی توسعه پروتئین دیرینه از طریق مطالعه بقایای جانوران توسط اسپکترومتری، palaeoproteomics و استفاده از بیوانفورماتیک برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های ژنتیک، بیوشیمی، زیست تکاملی، proteomics و archaeological science در کشور آلمان

شرایط لازم:
داشتن مقالات مرتبط. تجربه عملی در آزمایشگاهها در حوزه های biological sciences or archaeological sciences.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در کانال تلگرام یا از طریق سایت بخش جستجوی فرصت ها، جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت www.keivan-rc.com/privateorder.com
کد: 377
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: مالزی
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش و مدرک زبان
مهلت ثبت نام: 12/31/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری 3 ساله در حوزه پژوهشی تولید بیودیزل و کاتالیزور برای فارغ التحصیلان دکتری رشته شیمی، بیوشیمی، و مرتبط تحت نظارت استاد راهنما مالزیایی در کشور مالزی
* مدرک دکتری از کشور استرالیا صادر می شود.

شرایط لازم:
معدل 75 درصد یا 3.67 به بالا
زمینه پژوهشی مرتبط
آیلتس 6.5 (هر باند بالاتر از 6)

مهلت ثبت نام: زمان دقیق اعلام نشده است. مکاتبه و ثبت نام هنوز ادامه دارد.

میزان بورسیه:
2100 رینگت در ماه.
پوشش کل هزینه تحصیلی 3 سال دکتری در مالزی.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در کانال تلگرام یا از طریق سایت بخش جستجوی فرصت ها، جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
کد: 379
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک تحصیلی، اساتید معرف در مرحله اول مورد نیاز است.
مهلت ثبت نام: 01/07/2020


ثبت نام: بورس کامل 2 ساله فوق دکتری در حوزه پژوهشی پیش بینی و تصمیم یاری هوشمند برای توسعه زیرساخت ها و جلوگیری از هزینه های تلفاتی برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های ژئوتکنیک، عمران، مهندسی خاک، ... در کشور انگلستان

میزان بورسیه:
33 هزار الی 40 هزار پوند در سال
(پوشش کلیه هزینه تحصیلی و زندگی و بیمه تا 2 سال)

شرایط لازم:
تسلط به شبیه سازی و آنالیز مسائل مهندسی ژئوتکنیک، داشتن مقاله در ژورنال های IF بالا، آشنایی با آنالیز پایداری شیب، دانش به کارگیری تکنیک های آمار در مهندسی، دانش از خاک های اشباع نشده، تجربه عملی در ژئوتکنیک.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در کانال تلگرام یا از طریق سایت بخش جستجوی فرصت ها، جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
کد: 383
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: ژاپن
مدارک لازم: عکس، پاسپورت، رزومه، ریزنمرات، گواهی تسلط بر زبان انگلیسی، 2 توصیه نامه
مهلت ثبت نام: 02/03/2020


ثبت نام: بورس کامل 2 ماهه کارآموزی دانشجویان لیسانس رشته های علوم پایه، مهندسی، مدیریت صنعتی، پزشکی، کشاورزی، داروسازی و پیراپزشکی در کشور ژاپن
* دانشگاه گروه الف (ممتاز) مورد تایید وزارت علوم و بهداشت ایران

میزان بورسیه: 250 هزار ین ژاپن در ماه
- بلیط پرواز
- اقامت رایگان در campus دانشگاه

شرایط لازم:
دانشجوی لیسانس، حداقل سال اول لیسانس تمام شده باشد، حداقل 1 ترم یا نصف ترم از لیسانس برای بعد از دوره کارآموزی باقی مانده باشد.

* اعلام نتایج در اواسط مارس 2020
* شروع دوره 9 ژوئن 2020 تا 3 آگوست 2020


* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در سایت بخش "جستجوی فرصت ها" یا کانال تلگرام جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:

* کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili

* برای عضویت در کانال اطلاع رسانی واتس آپ، لطفا اطلاع دهید.

* برای دریافت مشاوره ویدئویی اقامت در کشور های استرالیا، کانادا، نیوزیلند، آلمان، ترکیه ... کلیه سوالات را مطرح و از طریق سایت ثبت درخواست کنید.

* اطلاع رسانی در خصوص جلسه مشاوره حضوری در دفتر فراز دانش کیوان، در کانال تلگرام و واتس اپ انجام خواهد شد.
کد: 384
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه، مدارک تحصیلی، 3 توصیه نامه
مهلت ثبت نام: 03/02/2020


ثبت نام: بورس کامل همکاری پژوهشی 6 ماهه تا 36 ماهه برای فارغ التحصیلان ارشد و لیسانس رشته های علوم کاربردی، فیزیک هسته ای، فیزیک نور، علوم محاسباتی، و رشته های مهندسی در کشور سوئیس
* دانشگاه گروه الف (ممتاز) مورد تایید وزارت علوم ایران

میزان بورسیه: 5239 تا 6506 فرانک سوئیس در ماه
- بیمه کل خانواده
- هزینه سفر
- 2.5 روز در ماه امکان مرخصی باحقوق

شرایط لازم:
- فارغ التحصیلی تا 6 ماه آینده یا حداکثر 4 سال سابقه کار بعد از فارغ التحصیلی
- فارغ التحصیلان دکتری مجاز به ثبت نام این فرصت نیستند.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در سایت بخش "جستجوی فرصت ها" یا کانال تلگرام جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
کد: 385
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش (حداکثر 1 صفحه)، لبست مقالات در مجلات و کنفرانس ها، ترجمه مدارک تحصیلی، 3 توصیه نامه
مهلت ثبت نام: 03/03/2020


ثبت نام: بورس کامل همکاری پژوهشی 6 ماه تا 36 ماه حوزه فیزیک نظری و تجربی برای فارغ التحصیلان دکتری فیزیک ذرات
* دانشگاه گروه الف (ممتاز) مورد تایید وزارت علوم و بهداشت ایران

میزان بورسیه: 7113 تا 8078 فرانک سوئیس در ماه
- بیمه کل خانواده
- هزینه سفر
- 2.5 روز در ماه امکان مرخصی با حقوق

شرایط لازم:
- فارغ التحصیلان دکتری با تجربه 4 تا 10 سال
- بیش از 10 سال از تاریخ ارشد نگذشته باشد.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در سایت بخش "جستجوی فرصت ها" یا کانال تلگرام جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
کد: 386
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: چین
مدارک لازم: رزومه، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، 2 توصیه نامه، نامه انگیزش، پاسپورت، تست پزشکی
مهلت ثبت نام: 12/15/2019


ثبت نام: بورس کامل مقطع ارشد و دکتری رشته های معماری، عمران، شهرسازی، معماری منظر، حمل و نقل، مدیریت پروژه، هیدرولیک، علوم و مهندسی محیط زیست، هسته ای، مهندسی مکانیک، هواوفضا، اپتیک، برق قدرت، خودروسازی، لاجستیک، الکترونیک، آی تی، مخابرات، کامپیوتر، کنترل، مدار مجتمع، فیزیک، Safety Science HSE، شیمی، مواد، ریاضی، آمار، اخترفیزیک، زیست، اکولوژی، اقتصاد، تجارت، مدیریت بازرگانی، حسابداری، حقوق، روزنامه نگاری، فلسفه، زبان چینی، تاریخ چین، فیزیولوژی، هنر، هنرهای زیبا، طراحی، مدیریت عمومی، پزشکی بالینی، سلامت و بهداشت عمومی، مهندسی نرم افزار، علوم داده و انفورماتیک در کشور چین

شرایط لازم:
* سن متقاضی دوره ارشد زیر 35 سال و سن متقاضی دکتری زیر 40 سال.

میزان بورسیه:
پوشش کلیه هزینه های زیر
- 3000 یوان در ماه برای ارشد و 3500 یوان در ماه برای مقطع دکتری
- کل هزینه تحصیلی
- خوابگاه رایگان
- بیمه پزشکی رایگان

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 387
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: چین
مدارک لازم: رزومه، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، 2 توصیه نامه، نامه انگیزش، پاسپورت، تست پزشکی
مهلت ثبت نام: 03/31/2020


ثبت نام: بورس کامل مقطع ارشد و دکتری رشته های علوم خاک، تولید ژنتیک زراعی، علوم گیاهی، علوم میوه پروری، علوم تغذیه دام، دامپزشکی، بیوتکنولوژی کشاورزی، مدیریت کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، مدیریت روابط انسانی، تجارت بین الملل، اقتصاد صنعتی، گیاه شناسی، جانورشناسی، بیوشیمی، زیست مولکولی، میکروبیولوژی، علوم غذایی (تغذیه)، تخمیرهای غذایی، اینترنت اشیا، علوم کامپیوتر، مهندسی آب و خاک کشاورزی، Remote Sensing حسگری راه دور، مدیریت منابع زمین، جغرافی و GIS، و مطالعات کشت محصول در کشور چین

شرایط لازم:
* سن متقاضی دوره ارشد زیر 35 سال و سن متقاضی دکتری زیر 40 سال.

میزان بورسیه:
پوشش کلیه هزینه های زیر
- 3000 یوان در ماه برای ارشد و 3500 یوان در ماه برای مقطع دکتری
- کل هزینه تحصیلی
- خوابگاه رایگان
- بیمه پزشکی رایگان

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 389
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، ترجمه ریزنمرات تحصیلی، توصیه نامه، آیلتس 6 یا 6.5 بسته به کشور انتخابی
مهلت ثبت نام: 04/17/2020


ثبت نام: بورس کامل 2 ساله ارشد در 9 رشته مختلف
 Autonomous Systems، FINTECH (Finance and Technology), Cloud and Network Infrastructures، Cyber Security، Data Science، Digital Manufacturing، Embedded Systems، Human Computer Interaction and Design، Visual Computing and Communication، Innovation & Entrepreneurship Minor
* فارغ التحصیلان لیسانس رشته های مالی، حسابداری، الکترونیک، برق، کنترل، مخابرات، کامپیوتر، هوش مصنوعی، آی تی، مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، آی تی، ریاضی، آمار، سیستم های اطلاعات، شبکه، مکانیک، مخابرات، مکاترونیک، نرم افزار، امنیت اطلاعات، و گرافیک کامپیوتر می توانند ثبت نام کنند در 2 کشور مختلف از کشورهای اتحادیه اروپا (کشورهای سوئد، فرانسه، فنلاند، هلند، آلمان، ایتالیا، استونیا، مجارستان) بسته به انتخاب متقاضی دوره

* امکان دکتری بعد از ارشد
*  اولویت بندی رشته از 1 تا 3 موقع ثبت نام.

شرایط لازم:
* مدرک مرتبط، ریزنمرات رقابتی و سابقه کارآفرینی یا کار در رشته
* ارایه مدرک زبان قبل مهلت ثبت نام (در صورت انتخاب کشور فرانسه سخت گیری بر مدرک زبان کمتر است)
* دانشجویان سال آخر لیسانس می توانند ثبت نام کنند.

* دور اول مهلت ثبت نام: 3 فوریه 2020
* دور دوم مهلت ثبت نام: 17 آپریل 2020

* جستجوی فرصت ها در سایت (برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در سایت بخش "جستجوی فرصت ها" یا کانال تلگرام جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود)

* ثبت درخواست از طریق سایت:
کد: 390
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، ترجمه ریزنمرات تحصیلی، 2 توصیه نامه در مرحله اول ثبت نام لازم است
مهلت ثبت نام: 12/31/2019


ثبت نام: بورس کامل متخصص حوزه پژوهشی توسعه تحقیقات روانپزشکی و همکاری با شبکه های ملی و بین المللی برای اساتید و فارغ التحصیلان روانپزشکی و تجربه تخصص بالینی در کشور سوئد

* ارایه تدریس توسط شما بخشی از دوره است.
* ارایه مشاور یا خدمات تخصصی بالینی توسط شما بخشی از دوره است.
* یادگیری زبان سوئدی ظرف 2 سال اول دوره

شرایط لازم:
* داشتن تجربه بالینی و تحصیلات روانپزشکی

میزان بورسیه:
- پوشش کلیه هزینه های زندگی طبق قانون رفاه سوئد

جستجوی فرصت ها از طریق سایت:
http://www.keivan-rc.com/default.aspx
کد: 391
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، ترجمه ریزنمرات تحصیلی، 2 توصیه نامه، و مدرک بین المللی زبان
مهلت ثبت نام: 12/16/2019


ثبت نام: بورس کامل 4-5 ساله دکتری در حوزه پژوهشی فیزیک نیمه هادی الماس، فیزیک حالت جامد، الکترونیک، و بررسی خواص اسپینترونیک الماس  CVD در تولید قطعات الکترونیک برای فارغ التحصیلان ارشد فیزیک حالت جامد، فیزیک ادوات نیمه هادی، نانو و میکروتکنولوژی در کشور سوئد

* دوره به زبان انگلیسی است.
* 20 درصد از کار شما در طول دوره به صورت تدریس است.

شرایط لازم:
* داشتن تجربه و دانش مرتبط

میزان بورسیه:
- پوشش کلیه هزینه های زندگی طبق قانون رفاه سوئد

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 392
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی در مرحله نخست مورد نیاز است.
مهلت ثبت نام: 12/10/2019


ثبت نام: بورس کامل 6 ماهه فرصت پژوهشی حوزه الکترونیک قدرت و فرکانس بالا  در کاربردهای ابزار دقیق برای فارغ التحصیلان ارشد الکترونیک، مخابرات، کنترل، ابزار دقیق، و فیزیک در کشور سوئد

شرایط لازم:
* تسلط به زبان انگلیسی
* تجربه کار با تقویت کننده های مایکرویو
* تجربه کار با HFSS و مایکرویو CST
* تجربه کار با ionizing radiation

میزان بورسیه:
- پوشش کلیه هزینه های زندگی طبق قانون رفاه سوئد

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 395
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، کپی از تز دکتری، لیست مقالات یا کنفرانس ها، نامه انگیزش پژوهشی، توصیه نامه، و ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی در مرحله نخست مورد نیاز است.
مهلت ثبت نام: 01/03/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری حوزه پژوهشی توسعه و به کارگیری روش های چند پیکری مبتنی بر تئوری میدانی میانگین پویا برای محاسبات اشعه ایکس و اسپکتروسوپی فوتوالکترون و ارتباط میان تئوری اسپکتروسکوپی و تئوری میدان میانگین دینامیک برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های فیزیک در کشور سوئد

شرایط لازم:
داشتن دانش و تجربه در حوزه فیزیک حالت جامد و تئوری های مربوطه

میزان بورسیه:
- پوشش کلیه هزینه های زندگی طبق قانون رفاه سوئد

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 396
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش (حداکثر 2 صفحه)، توصیه نامه از 2 استاد یا اطلاعات تماس آنها، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی در مرحله نخست لازم است.
مهلت ثبت نام: 12/27/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری حوزه پژوهشی آنالیز داده های تصویربرداری diffraction برای لیزرهای x-ray خالی از الکترون برای فارغ التحصیلان ارشد فیزیک، زیست، ریاضی، بیوفیزیک، علوم داده، یا علوم کامپیوتر در کشور سوئد
* پروژه دکتری میان رشته ای است.

شرایط لازم:
داشتن دانش و تجربه یادگیری ماشین و برنامه نویسی مزیت است.

میزان بورسیه:
- پوشش کلیه هزینه های زندگی طبق قانون رفاه سوئد

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 397
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، لیست مقالات، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اطلاعات تماس 3 استاد معرف در مرحله نخست نیاز است.
مهلت ثبت نام: 12/16/2019


ثبت نام: بورس کامل 2 ساله فوق دکتری حوزه های پژوهشی جبر و هندسه، تئوری احتمال و آنالیز، آمار و ریاضیات کاربردی، و حوزه های میان رشته ای برای فارغ التحصیلان ارشد در رشته ریاضی در کشور سوئد
* شروع دوره 1 سپتامبر 2020.

شرایط لازم:
داشتن دانش و تجربه پژوهشی مرتبط

میزان بورسیه:
- پوشش کلیه هزینه های زندگی طبق قانون رفاه سوئد

ثبت درخواست از طریق سایت:
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 398
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اطلاعات تماس 2 استاد معرف در مرحله نخست نیاز است.
مهلت ثبت نام: 12/31/2019


ثبت نام: بورس کامل 4 ساله دکتری حوزه های پژوهشی آزمایشات اسپکتروسکوپی لیزر برای اندازه گیری های دقیق در کاربردهای جدید فیزیک برای فارغ التحصیلان ارشد رشته فیزیک یا فیزیک کاربردی ترجیحا تخصص های اتمی، مولکولی، یا اپتیک در کشور هلند

شرایط لازم:
* داشتن تجربه و دانش نرم افزارها و روش های شبیه سازی عددی
* داشتن تجربه در زمینه لیزر، اپتیک، الکترونیک، سیستم های اتوماسیون،و سیستم های خلاء

میزان بورسیه:
2325 یورو در ماه
* قابل افزایش تا 2972 یورو در ماه

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 401
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش تحصیلی، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، لیست اساتید معرف، تز ارشد
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورسیه دکتری حوزه پژوهشی سیستم های کنترل و یکپارچه سازی شبکه برای مولدهای برق نیروگاههای برق با موج آب برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های برق قدرت، کنترل، و انرژی های تجدیدپذیر در کشور سوئد
* مورد تایید وزارت علوم ایران (ممتاز)
* پروژه شامل شبیه سازی، محاسبات عددی و آزمایشات است.
شرایط لازم: تجربه عملی یا صنعتی مانند اینورترها، تسلط به زبان انگلیسی

* ثبت درخواست فقط از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)  
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- یک فیلم مشاوره بر اساس وضعیت تحصیلی و کاری شما برای اقامت (ویزای کار) یا بورسیه تحصیلی (ویزای تحصیلی)
- پیش داوری و ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله شما در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:

کانال:
@BurseTahsil
کد: 402
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: بلژیک
مدارک لازم: عکس، رزومه، نامه انگیزش،1 معرف، ترجمه سوابق کاری و تحصیلی
مهلت ثبت نام: 12/31/2019


ثبت نام: فرصت شغلی در زمینه برنامه نویسی پایتون، یادگیری ماشین در حفظ/توسعه/بهینه سازی ابزار نرم افزاری و زیرساخت های سرور وب برای فارغ التحصیلان لیسانس یا ارشد کامپیوتر، انفورماتیک، آی تی، هوش مصنوعی، و مرتبط در کشور بلژیک
* کار در یک آزمایشگاه تحقیقاتی در بلژیک

شرایط لازم: آشنایی با تنظیم و نگهداری زیرساخت های وب، موتور جستجوگر گوگل، تسلط کامل به پایتون (سرور وب)، HTML، javascript، css، آشنایی با Linux، تجربه کاری با SQL database.

مهلت ثبت نام: تاریخ دقیق اعلام نشده است. فرآیند ثبت نام هنوز انجام می شود.
* در اولین فرصت ممکن ترجیحا تا قبل از 31 دسامبر مدارک لازم را ارسال فرمایید.

* ثبت درخواست فقط از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)  
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- یک فیلم مشاوره بر اساس وضعیت تحصیلی و کاری شما برای اقامت (ویزای کار) یا بورسیه تحصیلی (ویزای تحصیلی)
- پیش داوری و ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله شما در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:
کانال:
@BurseTahsil
کد: 403
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: مالزی
مدارک لازم: رزومه در مرحله نخست مکاتبات
مهلت ثبت نام: 03/31/2020


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته مهندسی سازه در کشور مالزی

* برای ثبت نام این فرصت، در قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، عبارت کلیدی یا رشته را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید.

عضویت در کانال های اطلاع رسانی:
فرصت های هیات علمی و بورسیه:
@BurseTahsili

ویزای شغلی، اطلاعات مشاغل، و اقامت:
@Job_Abroad
کد: 404
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اساتید معرف، پاسپورت در صورت موجود
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورسیه کامل کارآموزی حوزه پژوهشی سیستم های یادگیری ماشین بیزین برای فارغ التحصیلان ترجیحا دکتری یا ارشد نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر، هوش مصنوعی، آی تی، و برق در کشور انگلستان

شرایط لازم: سابقه پژوهشی حوزه یادگیری ماشین بیزین، مقاله در کنفرانس های NeurIPS, ICML, ICLR, AAAI یا موارد مشابه، تجربه کار با TensorFlow/PyTorch, or Infer.NET/Pyro حوزه یادگیری ماشین
* محدودیت سنی ندارد!

مهلت ثبت نام: تاریخ دقیق اعلام نشده، ثبت نام ادامه دارد.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی اقامت یا بورسیه تحصیلی
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:

کانال تلگرام:
@BurseTahsil
کد: 405
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اساتید معرف، پاسپورت در صورت موجود. نیاز به مدرک زبان نیست، در حد متوسط به بالا
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورسیه کامل کارآموزی حوزه پژوهشی یادگیری ماشین کاربردی در کاربردهای مختلف پردازش سیگنال، بهینه سازی، پزشکی، کشاورزی، مواد، انرژی های تجدید پذیر، security، cryptography، verification همچنین پیش پردازش داده جهت انتخاب data representation صحیح، و توسعه مدل های یادگیری ماشین برای فارغ التحصیلان ترجیحا دکتری یا ارشد کامپیوتر سخت افزار یا نرم افزار، آی تی، هوش مصنوعی، و برق در کشور انگلستان 

شرایط لازم: دانش کامل از تکنیک های یادگیری ماشین، مقاله در کنفرانس های NeurIPS, ICML, ICLR, AAAI یا موارد مشابه، تجربه کار با TensorFlow, PyTorch, or Caffe برای سیستم های یادگیری ماشین
* محدودیت سنی ندارد!
* امکان مصاحبه وجود دارد.

مهلت: تاریخ دقیق اعلام نشده، ثبت نام ادامه دارد.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی اقامت یا بورسیه تحصیلی
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:

کانال تلگرام:
@BurseTahsil
کد: 406
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، لیست مقالات در مرحله نخست، نیاز به مدرک زبان نیست، در حد متوسط به بالا.
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورسیه کامل 3 ماهه کارآموزی حوزه پژوهشی Reinforcement Learning در کاربردهای بازی های ویدئوی نوین برای ترجیحا دانشجویان دکتری رشته های کامپیوتر سخت افزار یا نرم افزار، آی تی، هوش مصنوعی، و برق در کشور انگلستان 

شرایط لازم: ترجیحا دانشجوی دکتری با دانش حوزه reinforcement learning یا game AI
* محدودیت سنی ندارد!

مهلت: تاریخ دقیق اعلام نشده، ثبت نام ادامه دارد.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی اقامت یا بورسیه تحصیلی
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:

کانال تلگرام:
@BurseTahsil
کد: 407
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اساتید معرف، پاسپورت در صورت موجود. نیاز به مدرک زبان نیست، در حد متوسط به بالا.
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورسیه کامل کارآموزی حوزه پژوهشی طراحی و اجرای Deep Learning در پردازش تصویر، صوت، متن و graph-structured data برای ترجیحا دانشجویان ارشد یا دکتری رشته های کامپیوتر سخت افزار یا نرم افزار، آی تی، هوش مصنوعی، و برق در کشور انگلستان 

شرایط لازم: دانش کامل از تکنیک های یادگیری عمیق Deep Learning، داشتن مقاله در کنفرانس های معتبر NeurIPS, ICML, ICLR, AAAI، تجربه در ساخت سیستم های یادگیری ماشین با TensorFlow or PyTorch
* محدودیت سنی ندارد!

مهلت: تاریخ دقیق اعلام نشده، ثبت نام ادامه دارد.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی اقامت یا بورسیه تحصیلی
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:

کانال تلگرام:
@BurseTahsil
کد: 408
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اساتید معرف، پاسپورت در صورت موجود. در مرحله نخست ثبت نام نیاز به مدرک زبان نیست.
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورسیه کامل 1 ساله فرصت پژوهشی حوزه  game development و reinforcement learning برای ترجیحا فارغ التحصیلان کارشناسی یا ارشد رشته های کامپیوتر، آی تی، هوش مصنوعی، و برق در کشور انگلستان 

شرایط لازم: آشنایی با پایتون یا زبان ++C/C یا #C، آشنایی با Linux، علاقه به توسعه سناریوهای بازی های نوین به کمک تکنیک های نوین یادگیری ماشین، 
* محدودیت سنی ندارد!
* کارفرما اسپانسر ویزا خواهد شد.

مهلت: تاریخ دقیق اعلام نشده، ثبت نام ادامه دارد.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی اقامت یا بورسیه تحصیلی
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:

کانال تلگرام:
@BurseTahsil
کد: 409
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اساتید معرف، علایق تدریس، لیست مقالات، در این مرحله اشاره به مدرک زبان نشده است.
مهلت ثبت نام: 01/17/2020


ثبت نام:  مدرس دانشگاه با تخصص در یک یا چند حوزه زیر # Algorithms
# Complex systems modelling
# Machine learning
# Natural language processing
# Speech and hearing technology
# Ubiquitous/pervasive computing
# Visual computing (including computer graphics and computer vision)
# Verification
# Testing
# Cybersecurity
# Robotics
برای فارغ التحصیلان دکتری کامپیوتر یا مرتبط در کشور انگلستان

* ثبت درخواست این خدمات از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی تخصصی برای اقامت استرالیا،کانادا،نیوزیلند...
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)
کد: 411
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: فرانسه
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اساتید معرف، برخی دانشگاهها نیاز به مدرک آیلتس ندارند. مشاوره لازم در خصوص گرایش مورد نظر و مدارک لازم ارایه خواهد شد.
مهلت ثبت نام: 01/09/2020


ثبت نام: بورس کامل تحصیلی مقطع ارشد 926 دوره ارشد به زبان انگلیسی در رشته های مهندسی، ریاضی، فیزیک، نانو، پیراپزشکی، میکروبیولوژی، اقتصاد و مدیریت، حقوق و علوم سیاسی، علوم زمین شناسی، روانشناسی، بهداشت و درمان، مدیریت جهانگردی، ادبیات، هنر و موسیقی، معماری ... در سراسر فرانسه

شرایط لازم: نمرات خوب در دروس تخصصی رشته، سن حداکثر 30 سال

* مشاوره لازم در خصوص گرایش مورد نظر و مدارک لازم ارایه خواهد شد.
* دوره به زبان انگلیسی

میزان بورسیه: شامل 1031 یورو در ماه و بلیط سفر به فرانسه است.

* ثبت درخواست از سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی تخصصی برای اقامت استرالیا،کانادا،نیوزیلند...
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 412
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: فرانسه
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اساتید معرف، آیلتس 6.5 * برخی دانشگاهها نیاز به مدرک آیلتس ندارند.
مهلت ثبت نام: 01/09/2020


ثبت نام: بورس کامل تحصیلی مقطع دکتری بیش از 260 دوره به زبان انگلیسی حوزه محیط زیست، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی، شبکه های کامپیوتری، زمین شناسی، مهندسی عمران، مکانیک، فوتونیک، حقوق، مدیریت منابع انسانی، ریاضی آنالیز آماری، فیزیک هسته ای، فیزیک پلاسما، فیزیک ذرات، روانشناسی، علوم ورزشی، معماری، زبان ... در سراسر کشور فرانسه
* دوره به زبان انگلیسی
* حداکثر سن 35 سال سن

میزان بورسیه: 1400 یورو در ماه، بلیط سفر به فرانسه

* ثبت درخواست از سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی تخصصی برای اقامت استرالیا،کانادا،نیوزیلند...
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 414
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اساتید معرف، آیلتس 6.5
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری در به کارگیری روش های پیشرفته یادگیری ماشین در ارتقای بیماری های مغزی (تصویربرداری مغز) برای فارغ التحصیلان دکتری کامپیوتر، فیزیک، ریاضی، برق، و مهندسی پزشکی در کشور سوئیس

شرایط لازم:
تسلط کامل بر زبان های برنامه نویسی پایتون، C++، متلب و علاقه مند به آنالیز تصاویر پزشکی

مهلت ثبت نام: زمان دقیق اعلام نشده است، ثبت نام ادامه دارد.

* ثبت درخواست از سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی تخصصی برای اقامت استرالیا،کانادا،نیوزیلند...
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 415
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: فنلاند
مدارک لازم: نامه انگیزش، پروپوزال پنج صفحه ای در مورد امنیت نسل 5 security and privacy or related topics، رزومه با لیست مقالات، ترجمه مدرک دکتری، 2 توصیه نامه از اساتید یا کارفرما معرف، مدرک تسلط بر زبان انگلیسی
مهلت ثبت نام: 02/15/2020


ثبت نام: بورس کامل 1 تا 2 ساله فوق دکتری حوزه پژوهشی cyber security, trust and privacy یا حوزه پژوهشی machine learning, cloud and edge computing, network security protocols, trusted computing, privacy preservation, data analytics, positioning system برای فارغ التحصیلان دکتری کامپیوتر یا برق در کشور فنلاند

شرایط لازم: تسلط بر موضوعات security, privacy and trust, as well as mathematics, particularly machine learning, trusted computing techniques, network security protocol design, and cryptography

میزان بورسیه: 3600 یورو در ماه با امکان افزایش

* بهتر است در سریعترین زمان ممکن ثبت نام کنید.

* ثبت درخواست از سایت:
کد: 416
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: فنلاند
مدارک لازم: نامه انگیزش 1 صفحه ای، رزومه 2 صفحه ای، لیست اساتید معرف، لیست مقالات، خلاصه تز دکتری (1 صفحه)، ترجمه مدرک دکتری
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل 1 تا 3 ساله فوق دکتری حوزه مدیریت و برنامه ریزی و سیاست گذاری منابع آبی برای فارغ التحصیلان دکتری محیط زیست، مطالعات مدیریتی و برنامه ریزی محیط زیست، سیاست های بین المللی، مدیریت منابع طبیعی، و مهندسی آب در کشور فنلاند

شرایط لازم: داشتن مهارت و سوابق پژوهشی و علاقه به موضوعات میان رشته ای

میزان بورسیه: 3500 یورو در ماه

* ثبت درخواست از سایت:
کد: 417
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: فنلاند
مدارک لازم: ترجمه ریزنمرات، فایلی از شرح یا محتوای دروس گذرانیده شده، نامه انگیزش، رزومه، توصیه نامه از استاد دانشگاه، مدرک آیلتس یا تافل نیاز نیست ولی اگر دارید ارایه کنید، اسکن پاسپورت
مهلت ثبت نام: 01/17/2020


ثبت نام: بورس کامل 3 ماهه کارآموزی در 48 موضوع پژوهشی مختلف از رشته های برق، مکانیک، مهندسی مواد، انفورماتیک، کامپیوتر، اکوستیک، الکترومغناطیس، اپتیک، ترمودینامیک، فیزیک تجربی، مهندسی پزشکی، شیمی پزشکی، مهندسی شیمی، نانوتکنولوژی، شیمی مواد، شیمی آلی، ژئوفیزیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، شیمی تجزیه، پتروشیمی، اسپکتروسکوپی، پلیمر، هوش مصنوعی، معماری و شبکه کامپیوتر، پایگاه داده، داده کاوی، محاسبات موازی، فیزیک اپتیک و مولکولی، فیزیک هسته ای، فیزیک پلاسما، فیزیک کوانتوم، فوتونیک، فیزیک لیزر ... در کشور فنلاند

* فوریه 2020 نتایج اولیه اعلام خواهد شد

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی تخصصی برای اقامت استرالیا،کانادا،نیوزیلند...
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 419
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: ایرلند
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش در مرحله نخست
مهلت ثبت نام: 01/07/2020


ثبت نام: بورس کامل دکتری فیزیک حوزه پژوهشی
Photoelectron Spectroscopy و EUV Source Development for Lithography and Microscopy و Photoionization studies of vapours و  Soft X-ray Bio-microscopy – Developing the world’s most radiant lab-scale ‘wat و Colliding Plasmas as potential sources for EUV lithography و   Extreme ultraviolet and soft x-ray source studies ... در کشور ایرلند

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی تخصصی برای اقامت استرالیا،کانادا،نیوزیلند...
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 420
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، لینک مقالات و خلاصه مقالات
مهلت ثبت نام: 01/12/2020


ثبت نام: بورس کامل دکتری حوزه پژوهشی
MEMS Microplasma based microwave and terahertz devices
برای فارغ التحصیلان ارشد رشته های فیزیک پلاسما، فیزیک کاربردی، الکترونیک، و مخابرات در کشور سوئد

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی تخصصی برای اقامت استرالیا،کانادا،نیوزیلند...
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 421
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش و پروپوزال متناسب با موضوع پروژه پژوهشی و ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی در مرحله نخست
مهلت ثبت نام: 03/31/2020


مکاتبه با اساتید راهنما حوزه های پژوهشی زیر جهت فرصت پژوهشی یا دکتری رشته فیزیک پلاسما و فیزیک تجربی در کشور سوئیس
- Experimental physics on the TCV tokamak
- Experimental physics on the TORPEX device
- Experimental physics on the JET tokamak
- Plasma Physics Theory
- Superconductivity for fusion
- Surface science for fusion

ثبت درخواست از طریق سایت:

جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 422
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: آلمان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی * اشاره ای به مدرک زبان نکرده اند ولی بهتر است در صدد تهیه آن قبل از شروع دوره یا مهلت ثبت نام باشید.
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری حوزه پژوهشی
Plasma Physics at X-ray Free Electron Lasers
برای فارغ التحصیلان دکتری فیزیک در کشور آلمان

شرایط لازم: دانش خوب از فیزیک پلاسما، اپتیک، اسپکتروسکوپی، تجربه کار با لیزر و اشعه ایکس، توانایی در برنامه نویسی و CAD

* شروع دوره از آپریل 2020

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی تخصصی برای اقامت استرالیا،کانادا،نیوزیلند...
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 425
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، تز دکتری، 3 استاد معرف * اشاره ای به مدرک زبان نکرده اند ولی بهتر است در صدد تهیه آن باشید.
مهلت ثبت نام: 01/15/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری حوزه پژوهشی یادگیری ماشین در حفظ امنیت و حریم خصوصی برای فارغ التحصیلان دکتری هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، علوم کامپیوتر، آی تی، و مرتبط در کشور سوئد

شرایط لازم: دانش کامل در مورد تکنیک های یادگیری ماشین، بخصوص یادگیری قابل اعتماد، دانش در حوزه های
deep learning, threats to machine learning, security and performance anomalies

* شروع دوره آپریل 2020 یا یک تاریخ توافقی

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی تخصصی برای اقامت استرالیا،کانادا،نیوزیلند...
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)
کد: 426
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: بلژیک
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، اطلاعات تماس 2 استاد معرف * اشاره ای به مدرک زبان نکرده اند.
مهلت ثبت نام: 01/15/2020


ثبت نام: بورس کامل 2 ساله فوق دکتری حوزه پژوهشی
Molecular Bacteriology
برای فارغ التحصیلان دکتری میکروبیولوژی مولکولی در کشور بلژیک

* شروع دوره نیمه اول 2020 است.

شرایط لازم: دانش کامل در زمینه molecular biology زیست مولکولی و داشتن تجربه در زمینه
 protein biochemisty، membrane proteins، protein transport across membrances and the biology of Bacteroidetes
* قبل از ژوئن 2020 مدرک دکتری شما آماده شده باشد.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- مشاوره ویدئویی اقامت یا بورسیه تحصیلی
- ارزشیابی شغلی و درخواست ویزای کار و ثبت نام 8 فرصت شغلی
- ارزشیابی شغلی
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا
- درخواست ویزای تحصیلی
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 428
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: آلمان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اطلاعات تماس 2 استاد معرف که مستقیما توصیه نامه ایمیل کنند
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل 3 ساله دکتری حوزه های پژوهشی
Partial Differential Equations
Transport equations
Numerical Analysis
برای فارغ التحصیلان ارشد ریاضی در کشور آلمان
* دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران گروه ب (خوب)

* اشاره ای به مدرک زبان در این مرحله نکرده اند.
* 39 ساعت و 50 دقیقه کار در هفته می باشد.

شرایط لازم: دارای تجربه پژوهشی و ریزنمرات مرتبط

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- مشاوره حضوری (بی حرف پیش اواخر بهمن یا اسفندماه، اطلاع رسانی انجام خواهد شد)
- مشاوره ویدئویی اقامت یا بورسیه تحصیلی
- ارزشیابی شغلی و درخواست ویزای کار و ثبت نام 8 فرصت شغلی
- ارزشیابی شغلی
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا
- درخواست ویزای تحصیلی
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 429
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: نروژ
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش 1 صفحه، تز ارشد، مقالات مرتبط، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اطلاعات تماس حداقل 2 استاد معرف، مدرک زبان
مهلت ثبت نام: 02/01/2020


ثبت نام: بورس کامل 3 ساله دکتری حوزه های پژوهشی
Analytical methods for partial differential equations
برای فارغ التحصیلان ارشد ریاضی در کشور نروژ

* دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران گروه الف (ممتاز)
* قابل تمدید تا سال چهارم جهت کار تدریس در دانشگاه
* مصاحبه نیز دارد

میزان بورسیه: 479600 کرون در سال

شرایط لازم: دارای تجربه پژوهشی و ریزنمرات مرتبط

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- مشاوره حضوری (بی حرف پیش اواخر بهمن یا اسفندماه، اطلاع رسانی انجام خواهد شد)
- مشاوره ویدئویی اقامت یا بورسیه تحصیلی
- ارزشیابی شغلی و درخواست ویزای کار و ثبت نام 8 فرصت شغلی
- ارزشیابی شغلی
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا
- درخواست ویزای تحصیلی
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

جستجوی فرصت ها در سایت:

کد: 430
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه چیکده تز ارشد، مقالات مرتبط، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی ارشد و لیسانس، اطلاعات تماس حداقل 1 استاد معرف، در این مرحله از ثبت نام به مدرک زبان اشاره ای نشده است.
مهلت ثبت نام: 02/09/2020


ثبت نام: بورس کامل 4 ساله دکتری حوزه پژوهشی
Numerical analysis of nonlinear sound wave propagation
Nonlinear Acoustics
Wave Phenomena
Finite Element Methods
برای فارغ التحصیلان ارشد ریاضی در کشور هلند

مدارک لازم: 
* نامه انگیزش و رزومه شما مطالعه و متناسب با فرصت و با سوالاتی از شما، ویرایش و تکمیل خواهد شد.
* مصاحبه در فوریه 2020
* دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران گروه الف (ممتاز)
* 40 ساعت کار در هفته

میزان بورسیه: 2972 یورو در ماه

شرایط لازم: دارای دانش و تجربه در زمینه های
Analysis, numerical analysis, or optimisation of partial differential equations

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 431
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: جمهوری چک
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش (سوابق پژوهشی گذشته و برنامه پژوهشی برای آینده)، 2 توصیه نامه از اساتید، در این مرحله از ثبت نام به مدرک زبان اشاره ای نشده است.
مهلت ثبت نام: 02/09/2020


ثبت نام: بورس کامل 2 ساله فوق دکتری حوزه پژوهشی
◦ geometric analysis;
◦ spectral theory;
◦ partial differential equations;
◦ semiclassical analysis
برای فارغ التحصیلان دکتری ریاضی و فیزیک تئوری در کشور جمهوری چک

* نامه انگیزش و رزومه شما مطالعه و متناسب با فرصت و با سوالاتی از شما، ویرایش و تکمیل خواهد شد.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 434
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: اتریش
مدارک لازم: رزومه، لیست مقالات، نامه انگیزش در مرحله نخست ثبت نام، که در این مرحله از ثبت نام اشاره ای به مدرک زبان نشده است.
مهلت ثبت نام: 01/15/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری حوزه پژوهشی
Open to Closed Loop Optimal Control of PDEs
ویژه فارغ التحصیلان دکتری ریاضی در کشور اتریش

* 32 تا 40 ساعت کار در هفته
* دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران و گروه الف (ممتاز)
* علاقه به شرکت در دوره زبان آلمانی در اتریش تا سطح B2

شرایط لازم: داشتن مدرک دکتری ریاضی، دانش در زمینه ریاضیات کاربردی شامل معادلات مشتق جزئی PDE با تخصص بر 
Computational or analytical techniques
تجربه در زمینه
Numerical treatment of high-dimensional partial differential equations
یا تجربه در 
Optimal control, calculus of variations, or optimization

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا:
مطالعه و ویرایش رزومه و نامه انگیزش شما و تنظیم متن مکاتبه و مرتب سازی مدارک لازم جهت اقدام برای 8 فرصت مختلف بورسیه کامل تحصیلی فوق دکتری/دکتری/ارشد/لیسانس یا فرصت پژوهشی یا فرصت مطالعاتی یا مدرس دانشگاهی (شغل های آکادمیک) یا کارآموزی پژوهشی یا فرصت های تحصیل رایگان یا بورس نصفه (کمک هزینه تحصیلی) براساس رزومه تان در کشورهای مختلف و تنظیم قرارداد برای "مشاوره و وکالت مکاتبات و ثبت نام ها" به فرشید کیوانیان تا آمدن نتایج. همچنین درخواست ویزای تحصیلی پس از آمدن نتایج دانشگاه انجام می شود. در اینجا ثبت درخواست برای شما انجام می شود. نتایج پیشرفت کار و جواب دانشگاهها و اساتید به ایمیل شما ارسال می شود.
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی:
ارسال مدارک شما برای ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی به دانشگاه مورد نظرتان
- درخواست ویزای تحصیلی:
نامه قبولی دانشگاه به همراه مدارک لازم قید شده برای سفارت جهت ویزای تحصیلی ارسال می شود. مشاوره لازم در خصوص ویزا ارایه می شود. مدارک مورد نیاز را آماده سازی و درخواست ویزا انجام می شود. نتایج آن به ایمیل شما ارسال می شود.
- ارزشیابی شغلی و درخواست ویزای کار و ثبت نام 8 فرصت شغلی:
مطالعه و ویرایش رزومه و نامه های کاری شما و تنظیم متن مکاتبه و مرتب سازی مدارک لازم جهت اقدام برای ارزشیابی شعلی در کشور کانادا یا استرالیا یا نیوزیلند یا آلمان یا ترکیه و درخواست ویزای کار از اداره مهاجرت و ثبت نام 8 فرصت شغلی. در اینجا ثبت درخواست برای شما انجام می شود. نتایج پیشرفت کار و جواب های سازمان ارزشیابی شغلی و اداره مهاجرت به ایمیل شما ارسال می شود.
- ارزشیابی شغلی:
مطالعه و ویرایش رزومه و نامه های کاری شما و تنظیم متن مکاتبه و مرتب سازی مدارک لازم جهت اقدام برای ارزشیابی شعلی در کشور کانادا یا استرالیا یا نیوزیلند یا آلمان یا ترکیه. در اینجا ثبت درخواست برای شما انجام می شود. نتایج پیشرفت کار و جواب های سازمان ارزشیابی شغلی به ایمیل شما ارسال می شود.

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 435
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: فرانسه
مدارک لازم: رزومه، لیست مقالات، 2 توصیه نامه، نامه انگیزش در مرحله نخست ثبت نام، که در این مرحله از ثبت نام اشاره ای به مدرک زبان نشده است.
مهلت ثبت نام: 01/20/2020


ثبت نام: بورس 1 ساله فوق دکتری حوزه پژوهشی
Complex systems and networks of PDE
- complex networks
- partial differential equations (PDE)
- dynamical processes on complex networks (dynamical graphs, ...)
- nonlinear dynamical systems
- computational mathematics
- applied mathematics (epidemiology, mathematical biology...)

برای فارغ التحصیلان دکتری رشته ریاضی در کشور فرانسه
* دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران و جزو دسته خوب (ب)

شرایط لازم: داشتن مدرک دکتری ریاضی، دانش کافی در زمینه 
PDEs (numerical and theoretical)
تجربه مدلسازی  های زیر
 (mathematical biology, ODE and PDE)
یکسال یا بیشتر تجربه کارپژوهشی
تسلط به زبان انگلیسی

میزان بورسیه: 1700 یورو در ماه
 به همراه بودجه برای شرکت در کنفرانس ها

* در اولین فرصت نسبت به ارسال مدارک اقدام شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 438
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، سوابق تدریس، سوابق پژوهشی، 2 استاد معرف، نامه انگیزش 1-3 صفحه ای، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، به مدرک زبان در این مرحله، اشاره ای نشده است.
مهلت ثبت نام: 02/10/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری 2 ساله حوزه پژوهشی
Environmentally sustainable food systems
برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های آنالیز سیستم های محیط زیست، اکولوژی صنعتی یا رشته های مرتبط در کشور سوئد
* دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران و دسته الف (ممتاز)

شرایط لازم: تجربه در حوزه
life cycle assessment
دانش در زمینه
chemistry or chemical engineering
داشتن تجربه تدریس
* دوره زبان سوئدی به طور رایگان طول دوره

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 440
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: آلمان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، توصیه نامه، عکس، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، به مدرک زبان در این مرحله، اشاره ای نکردند.
مهلت ثبت نام: 01/15/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری در حوزه پژوهشی
Health Economics
برای فارغ التحصیلان دکتری یا حتی ارشد پژوهشی در رشته های سلامت عمومی، بهداشت عمومی، اپیدمولوژی، آمار
health services research, public health, epidemiology or statistics
در کشور آلمان

* ادامه ثبت نام تا یافتن متقاضی متناسب

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 441
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، توصیه نامه، عکس، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، مدرک بین المللی زبان
مهلت ثبت نام: 01/19/2020


ثبت نام: بورس کامل 3 ساله دکتری حوزه های
Accounting and Finance, Behavioural Economics, Climate Policy and Environmental Change, Complex Networks and Innovation, Employment Relations, Equality and Diversity, Human Resource Management, Inequality and Poverty, Information Systems and Digital Technologies, Labour Economics, Management and Organization Studies, Marketing, Monetary and Financial Economics, Operations Research, Public Economics and Management, Strategic Management and Leadership, Supply Chain Management, Urban and Regional Development
برای متقاضیان دارای پذیرش دانشگاهی در کشور انگلستان
* دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران و جزو دسته الف (ممتاز)

شرایط لازم: سوابق تحصیلی و پژوهشی مرتبط و ارایه نتیجه پذیرش شما در دانشگاه تا قبل از 6 مارس 2020

میزان بورسیه: پوشش هزینه تحصیل و 17000 پوند برای مخارج زندگی و 1000 پوند برای مخارج شرکت در کنفرانس ها

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 442
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: آلمان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، مدرک بین المللی زبان اگر هم اکنون آماده است، نمونه مقالات
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل دکتری حوزه پژوهشی
 Asset Pricing, Asset Management, and Behavioral Finance
 و مالی و بازار سرمایه برای فارغ التحصیلان ارشد رشته های
Management/Business, Economics, Business Mathematics, or Information Systems
در کشور آلمان

شرایط لازم: مدرک ارشد آماده یا در حال آماده شدن، دانش کافی در زمینه روش های آماری، تجربه برنامه نویسی زبان های
 R، Python، Stata، Matlab 

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 443
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، توصیه نامه
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل فرصت مطالعاتی حوزه پژوهشی
Macroeconomics (theory and/or empirics).
برای دانشجویان دکتری یا فارغ التحصیلان ارشد اقتصاد در کشور سوئیس

شرایط لازم: داشتن سوابق علمی مرتبط

* تاریخ دقیق برای مهلت ثبت نام مشخص نکردند تا زمان تکمیل ظرفیت، ثبت نام ادامه دارد.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 444
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: نروژ
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی لیسانس و ارشد، توصیه نامه، GMAT یا GRE، آیلتس 6.5 یا تافل 90، * امکان مصاحبه دارد
مهلت ثبت نام: 02/01/2020


ثبت نام: بورس کامل 4 ساله دکتری حوزه پژوهشی
Finance
زمینه های
Asset pricing, corporate finance, behavioral finance, household finance, corporate governance, asset management, banking and financial institutions, and market microstructure
برای فارغ التحصیلان ارشد رشته های مالی، اقتصاد، آمار و ریاضی در کشور نروژ
* دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران و جزو دسته عالی (الف)

شرایط لازم: داشتن سوابق علمی و پژوهشی مرتبط

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 445
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی لیسانس و ارشد، توصیه نامه، GMAT یا GRE هشتاد و پنج درصد امتیاز کل، و آیلتس 7.5 یا تافل 100 * امکان مصاحبه دارد
مهلت ثبت نام: 01/08/2020


ثبت نام: بورس کامل 5 ساله دکتری حوزه های پژوهشی
Business Processes, Logistics and Information Systems, Organisation, Marketing, Finance & Accounting, and Strategy & Entrepreneurship
برای فارغ التحصیلان ارشد رشته های مالی، بازاریابی، تجارت، اقتصاد، روانشناسی، علوم اجتماعی، مهندسی، ریاضی (بسته به پروژه) در کشور هلند
* دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران و جزو دسته عالی (الف)

شرایط لازم: داشتن سوابق علمی و پژوهشی مرتبط

میزان بورسیه: از 2300 یورو تا 2700 یورو در ماه در طول دوره

* شروع دوره 1 سپتامبر 2020

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 450
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، تز ارشد، اساتید معرف، اشاره ای به زبان در این مرحله ثبت نام نشده است. * امکان مصاحبه دارد
مهلت ثبت نام: 01/10/2020


ثبت نام: بورس کامل 4 ساله دکتری مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی حوزه پژوهشی 
Quality Technology and Logistics for customer and sustainability-oriented product and process improvement
به کارگیری تکنیک های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای پیش بینی آینده و به کار گیری الگوریتم های بهینه سازی real-time برای مسیریابی خودرو ها به صورت آنلاین و بررسی اثرات زیست محیطی و مصرف انرژی بر زنجیره تامین

برای فارغ التحصیلان ارشد صنایع و مدیریت صنعتی و لاجستیک در کشور سوئد
* دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران و جزو دسته ممتاز (الف)

شرایط لازم: داشتن ارشد رشته مرتبط، توانایی نوشتاری انگلیسی و سوئدی، دانش خوب در زمینه
Operations research modeling and optimization methods, forecasting methodology
داشتن تجربه در زمینه
Decision problems in logistics and supply chain

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 452
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، سوابق کاری، اطلاعات تماس اساتید معرف، اشاره ای به زبان در این مرحله ثبت نام نشده است. * امکان مصاحبه دارد
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: فرصت شغلی تمام وقت در یک مرکز تحقیق و توسعه حوزه
Deep Learning/Machine Learning/Adversarial learning
فعال در پروژه های
autonomous vehicles, robotics, and IOT devices and smartphones
در کشور هلند

شرایط لازم: داشتن تجربه در شبکه های یادگیری عمیق ماشین
 (CNN, DBN, RNN, LSTM, DCN) or reinforcement learning (RL)
تجربه در زمینه رگرسیون
classification and regression algorithms
تجربه استفاده از
Caffe, TensorFlow, or PyTorch

مهلت ثبت نام : زمان دقیق اعلام نشده، ثبت نام ادامه دارد
* در سریعترین زمان ممکن ثبت نام نمایید

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 457
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: آلمان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اطلاعات تماس اساتید معرف، اشاره ای به زبان در این مرحله ثبت نام نشده است.
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: فوق دکتری 3 ساله تمام وقت در حوزه پژوهشی
Data Scientist or Machine Learning
در پروژه های توسعه سیستم های
High performance computing using Machine Learning and Deep Learning 
از فارغ التحصیلان دکتری فیزیک، ریاضی کاربردی، یا کامپیوتر در کشور آلمان
* امکان مصاحبه دارد

شرایط لازم: داشتن تجربه در حوزه کاربردی
machine learning, deep learning
و آشنایی حداقل یک مورد از
Tensorflow, Pytorch

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 459
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، تز دکتری، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اطلاعات تماس 3 استاد معرف، اشاره ای به زبان در این مرحله ثبت نام نشده است.
مهلت ثبت نام: 01/15/2020


ثبت نام: فوق دکتری 2 ساله در حوزه پژوهشی
Federated machine learning
در حفظ امنیت دیتا
Design and implementation of resource-frugal and robust federated learning algorithms for preserving security and privacy, which are ideally suited for big-data and edge infrastructures. Sophisticated attackers leverage the limitations of data, model, target class(es), resources, the communication path for the deception of federated learning algorithms and also to violate security and privacy.

از فارغ التحصیلان دکتری کامپیوتر حوزه های هوش مصنوعی، یادگیری ماشین در کشور سوئد
* دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران و جزو دسته ممتاز (الف)
* امکان مصاحبه دارد
* شروع 1 آپریل 2020

شرایط لازم: داشتن تخصص در یک یا تعدادی از زمینه های
federated learning and trustworthy learning
داشتن دانش در زمینه
data privacy, data wrangling, deep learning, threats to machine learning, security and performance anomalies

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 460
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اطلاعات تماس 3 استاد معرف، اشاره ای به زبان در این مرحله ثبت نام نشده است.
مهلت ثبت نام: 01/15/2020


ثبت نام: فوق دکتری 2 ساله در حوزه های پژوهشی
Machine Learning for Health
کاربرد یادگیری ماشین در پزشکی برای فارغ التحصیلان دکتری کامپیوتر، بیوانفورماتیک، ریاضی، آمار، در کشور سوئیس
* دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران و جزو دسته ممتاز (الف)
* امکان مصاحبه دارد

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 461
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش (حداکثر 2 صفحه)، Research Statement، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، 2 توصیه نامه ارسال ایمیل مستقیم، اشاره ای به زبان در این مرحله ثبت نام نشده است.
مهلت ثبت نام: 01/17/2020


ثبت نام: فوق دکتری 2 ساله در حوزه های پژوهشی هوش مصنوعی و ریاضیات
Combinatorics, statistics, AI, graphical models, causality, algebraic statistics, geometry, algebra, combinatorial optimization, discrete geometry
برای فارغ التحصیلان دکتری ریاضی جبر، هندسه، هوش مصنوعی، آمار در کشور سوئد
* دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران و جزو دسته ممتاز (الف)
* امکان مصاحبه دارد
* شروع دوره 1 آگوست 2020 یا تاریخ توافقی

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 462
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: آلمان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش (نامه انگیزش شما مطالعه و متناسب با فرصت اعلامی ویرایش خواهد شد)، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، 2 استاد معرف که تا قبل از 22 فوریه توصیه نامه را ارسال کنند، در خصوص مدرک زبان انگلیسی اشاره کردند اگر آماده است ارسال کنید.
مهلت ثبت نام: 02/15/2020


ثبت نام: بورس کامل دکتری در حوزه های پژوهشی
Atomic physics, Quantum optics, Solid-state physics, Material science, Quantum information theory, and Quantum many-body systems, Quantum Information Processing, Cold Polar Molecules, Cavity Quantum Electrodynamics, Rydberg Quantum Photonics

برای فارغ التحصیلان ارشد رشته های فیزیک اتمی، اپتیک کوانتومی، فیزیک حالت جامد، علوم مواد، نظریه اطلاعات کوانتومی، و سیستم های کوانتومی
* شروع ترم سپتامبر 2020
* امکان مصاحبه در آپریل 2020

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 463
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: فرانسه
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش (نامه انگیزش شما مطالعه و متناسب با فرصت اعلامی ویرایش خواهد شد)، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اساتید معرف، در این مرحله از ثبت نام اشاره ای به مدرک زبان نکردند
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل 1 ساله فوق دکتری فیزیک پلاسما-لیزر در حوزه پژوهشی
Laser plasma studies in magnetized inertial confinement fusion
برای فارغ التحصیلان دکتری فیزیک پلاسما زمینه های
magnetized plasmas (anisotropic conductivity, non-local heat transport, magnetic flux compression)
در کشور فرانسه

* شروع دوره 1 مارس 2020 انتظار می رود

شرایط لازم: دکتری حوزه فیزیک پلاسما، داشتن تجربه در زمینه پلاسما مزیت است الزام نیست، تجربه در حوزه لیزر مزیت است الزام نیست، تجربه در شبیه سازی های زیر مزیت است الزام نیست
PIC, hydro-radiative, MHD

میزان بورسیه:
3000 یورو تا 3700 یورو در ماه

مهلت ثبت نام : تاریخ دقیقی مشخص نکردند، ثبت نام ادامه دارد.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 464
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: آلمان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش (نامه انگیزش شما مطالعه و متناسب با فرصت اعلامی ویرایش خواهد شد)، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اساتید معرف، در این مرحله از ثبت نام اشاره ای به مدرک زبان نکردند
مهلت ثبت نام: 12/31/2019


ثبت نام: بورس کامل 1 ساله فوق دکتری حوزه پژوهشی
Modelling of laser-created plasmas, large-scale scientific computing, simulation of X-ray irradiated large biosamples, molecular-dynamics-based simulation
برای فارغ التحصیلان دکتری فیزیک پلاسما زمینه های
Theoretical plasma physics
در کشور آلمان
* قابل تمدید دوره به سال دوم

شرایط لازم: دکتری حوزه فیزیک پلاسما، داشتن تجربه در حوزه های
Modelling non-equilibrium dynamics of laser-created plasmas,
Large-scale scientific computing,
Code optimization,
Scientific programming,

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 468
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش (نامه انگیزش شما مطالعه و متناسب با فرصت تنظیم خواهد شد)، ترجمه مدارک و ریزنمرات لیسانس، ارشد، و دکتری، 2 استاد معرف، در این مرحله ثبت نام اشاره ای به مدرک زبان نشده است
مهلت ثبت نام: 01/31/2021


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری اپتیک کوانتومی حوزه های پژوهشی
Quantum information science, cavity quantum electrodynamics and quantum optics with superconducting electronic circuits
برای فارغ التحصیلان دکتری اپتیک کوانتومی در کشور سوئیس

شرایط لازم: داشتن علاقه زیاد در زمینه
quantum information processing systems
داشتن تجربه در یک یا چند زمینه
Quantum information processing and its implementations (e.g. superconducting circuits, quantum dots, ion traps, NMR), experimental quantum optics and atomic physics (cavity quantum electrodynamics), micro and nano-electronic devices and their fabrication (clean room lithography and deposition techniques), mesoscopic solid state physics, low temperature physics, transport measurements at dilution refrigerator temperatures, microwave electronics, digital electronics, FPGAs, instrumentation, and software development

مهلت ثبت نام : تاریخ دقیق مشخص نکردند، ثبت نام ادامه دارد

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی و درخواست ویزا

- جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 470
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: اسپانیا
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش (نامه انگیزش شما مطالعه و متناسب با فرصت تنظیم خواهد شد)، ترجمه مدارک و ریزنمرات لیسانس، ارشد، و دکتری،اطلاعات تماس و اسامی 3 استاد معرف، در این مرحله ثبت نام اشاره ای به مدرک زبان نشده است
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری یکی از 14 حوزه پژوهشی زیر
1. Topological Nano-photonics
2. Infrared Light Emitters based on colloidal quantum dots
3. Infrared Photodetectors based on colloidal quantum dots
4. Device Physics and Optimization of Solution Processed Nanocrystal / Thin Film Solar Cells
5. Engineer Position on synthesis and engineering of colloidal quantum dots for optoelectronic applications
6. Quantum optics of single atoms interacting with single photons
7. two-dimensional quantum materials
8. Laser speckle physicist for biomedical applications
9. Functional near-infrared spectroscopy & diffuse correlation spectroscopy
10. Mechanical Systems Biology
11. Quantum Information Theory
12. Ultrafast Molecular Electron Diffraction
13. Membrane-based nano-mechanobiology
14. Functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) and EEG for neuro-cognitive development in infants

برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های فوتونیک، نانومکانیک، اپتیک کوانتومی، فیزیک تئوری کوانتوم، فیزیک الکترونیک، فیزیک نیمه هادی، الکترونیک نوری، مواد کوانتوم، لیزر، مدلسازی مکانیکی سلول ها و مولکول ها در کشور اسپانیا

شرایط لازم: داشتن تجربه علمی-پژوهشی در حوزه اشاره شده

مهلت ثبت نام : هر شماره حوزه پژوهشی اعلام شده مهلت ثبت نام متفاوت دارد
* شماره 1 تا تکمیل ظرفیت (ثبت نام ادامه دارد) - شماره 2 تا 31 دسامبر 2019 - شماره 3 تا 31 دسامبر 2019 - شماره 4 تا 31 دسامبر 2019 - شماره 5 تا 31 دسامبر 2019 - شماره 6 تا 31 ژانویه 2020 - شماره 7 تا 31 ژانویه - شماه 8 تا 31 ژانویه 2020 - شماره 9 تا 31 ژانویه 2020 - شماره 10 تا 31 ژانویه 2020 - شماره 11 تا 31 ژانویه 2020 - شماره 12 تا 31 ژانویه 2020 - شماره 13 تا 31 ژانویه 2020 - شماره 14 تا 28 فوریه 2020

ثبت نام: بورس کامل کار مهندسی و تحقیق و توسعه حوزه
15. Optical telecommunication for quantum cryptography
برای فارغ التحصیلان مهندسی مخابرات یا الکترونیک برای کار در حوزه الکترونیک دیجیتال و اپتیک کوانتوم و ارتباطات

مهلت ثبت نام شماره 15: 28 فوریه 2020

ثبت نام: بورس کامل دکتری در یکی از حوزه های پژوهشی
16. Biophysics & Biomedical Optics
17. Optical Sensing, Optoelectronics & Photovoltaics
18. Nonlinear Optics, Ultrafast Optics & Atto-Physics
19. Nanophotonics, Optomechanics & Nanomechanics
20. Experimental Quantum Optics & Quantum Information
21. Theoretical Nanophotonics, Quantum Optics & Quantum Information

مهلت ثبت نام شماره های 16 تا 21: 19 ژانویه 2020

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ارزشیابی شغلی
- درخواست ویزای کار
- دوره ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی یا هیات علمی یا استادیاری
- درخواست ویزای تحصیلی  
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی یا هیات علمی یا استادیاری
- آموزش ویدئویی آیلتس
- آموزش ویدئویی مکالمه  
- آموزش ویدئویی گرامر  
- همکاری پژوهشی کاربرد هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بهینه سازی چند هدفه، آنالیز سری زمانی در علوم و مهندسی
- ارتقای سطح زبان بخش های مهم مقاله مانند "چکیده" و "نتیجه گیری"
- پیگیری چاپ مقاله تان تا 5 مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی PTE
- ثبت نام آزمون PTE خارج کشور

 جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 471
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: آلمان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش (نامه انگیزش شما مطالعه و متناسب با فرصت تنظیم خواهد شد)، ترجمه مدارک و ریزنمرات لیسانس، ارشد، و دکتری،اطلاعات تماس و اسامی 3 استاد معرف، در این مرحله ثبت نام اشاره ای به مدرک زبان نشده است
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل 3 ساله دکتری حوزه پژوهشی
Experimental Quantum Atom Optics
به کارگیری روش ها و تکنولوژی های
Laser physics, high-frequency technology, analog and digital electronics, programming, magnetic field design
در پروژه دکتری، ویژه فارغ التحصیلان ارشد فیزیک اتمی یا فیزیک لیزر یا اپتیک کوانتومی برای کشور آلمان

شرایط لازم: داشتن ارشد مرتبط، تجربه در زمینه فیزیک لیزر/اتمی/اپتیک کوانتوم

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ارزشیابی شغلی
- درخواست ویزای کار
- دوره ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی یا هیات علمی یا استادیاری
- درخواست ویزای تحصیلی  
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی یا هیات علمی یا استادیاری
- آموزش ویدئویی آیلتس
- آموزش ویدئویی مکالمه  
- آموزش ویدئویی گرامر  
- همکاری پژوهشی کاربرد هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بهینه سازی چند هدفه، آنالیز سری زمانی در علوم و مهندسی
- ارتقای سطح زبان بخش های مهم مقاله مانند "چکیده" و "نتیجه گیری"
- پیگیری چاپ مقاله تان تا 5 مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی PTE
- ثبت نام آزمون PTE خارج کشور

 جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 472
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: لهستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش (نامه انگیزش شما مطالعه و متناسب با فرصت تنظیم خواهد شد)، ترجمه مدارک و ریزنمرات لیسانس، ارشد، و دکتری،اطلاعات تماس و اسامی 2 استاد معرف، در این مرحله ثبت نام اشاره ای به مدرک زبان نشده است
مهلت ثبت نام: 01/02/2020


ثبت نام: بورس کامل 1 سال و 3 ماهه فوق دکتری حوزه پژوهشی
Quantum information
کار در زمینه
Quantum information theory,  Development of quantum technologies
ویژه فارغ التحصیلان دکتری فیزیک کوانتومی در کشور لهستان
* شروع پروژه ترجیحا ژانویه 2020 یا تاریخ توافقی با متقاضی

شرایط لازم: داشتن ارشد مرتبط، تجربه در زمینه فیزیک لیزر/اتمی/اپتیک کوانتوم

میزان بورسیه: 2030 یورو در ماه

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- ارزشیابی شغلی
- درخواست ویزای کار
- دوره ثبت نام 8 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی یا هیات علمی یا استادیاری
- درخواست ویزای تحصیلی  
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی یا هیات علمی یا استادیاری
- آموزش ویدئویی آیلتس
- آموزش ویدئویی مکالمه  
- آموزش ویدئویی گرامر  
- همکاری پژوهشی کاربرد هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بهینه سازی چند هدفه، آنالیز سری زمانی در علوم و مهندسی
- ارتقای سطح زبان بخش های مهم مقاله مانند "چکیده" و "نتیجه گیری"
- پیگیری چاپ مقاله تان تا 5 مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی PTE
- ثبت نام آزمون PTE خارج کشور

 جستجوی فرصت ها در سایت:
کد: 475
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: ژاپن
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش (متناسب با فرصت تنظیم و ارسال خواهد شد)، فرم ثبت نام بورسیه (بر اساس رزومه تنظیم و ارسال خواهد شد)، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی (گواهی موقت درمرحله نخست ثبت نام قابل قبول است)، چکیده تز (آخرین مقطع)، معرفی نامه از محل کار و تحصیل، عکس (3.5 در 4.5)، عکس سایز پاسپورت، آیلتس حداقل نمره 5.5 یا ترجیحا 6 به بالا معادل تافل حداقل 72 یا ترجیحا 80 به بالا
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل 2 ساله ارشد و 3 ساله دکتری رشته های برق، مکانیک، کامپیوتر، شیمی، و معماری و مدیریت شهری شامل
- Mechanical System Design
- Materials and Manufacturing
- System Control and Robotics
- Environment and Energy
- Electronic Materials
- Electrical Systems
- Integrated Electronics
- Information and Communication Systems
- Computer and Mathematics Sciences
- Data Informatics
- Human and Brain Informatics
- Media Informatics and Robotics
- Molecular Design Chemistry
- Molecular Functional Chemistry
- Molecular Biological Chemistry
- Architecture and Urban Design
- Urban and Regional Management
در کشور ژاپن

* اعلام نتایج اولیه آخر مارس 2020 و لیست کامل قبول شدگان بورسیه آخر ژوئن 2020.
* کد فرصت 475

شرایط لازم: برای متقاضیان ارشد، مدرک لیسانس آماده باشد، برای متقاضیان دکتری، مدرک ارشد آماده باشد، حداکثر سن 35 سال، آیلتس حداقل نمره 5.5 یا ترجیحا 6 به بالا معادل تافل حداقل 72 یا ترجیحا 80 به بالا) که آسان می باشد. ترجمه مدارک به زبان انگلیسی بررسی خواهد شد. مصاحبه Skype برای متقاضیان انتخاب شده وجود خواهد داشت.

میزان بورسیه: ارشد 144000 یوان ژاپن در ماه، دکتری 145000 یوان ژاپن در ماه، بلیط هواپیما به مقصد ژاپن، و پرداخت کل هزینه های تحصیلی از طریق بورسیه دولتی دانشگاه

جستجوی فرصت ها (نام رشته یا کلید واژه ها) از طریق سایت:

ثبت درخواست دوره از طریق سایت:
کد: 477
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: مجارستان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش (متناسب با فرصت تنظیم و ارسال خواهد شد)، ترجمه ریزنمرات و مدارک تحصیلی مقاطع گذرانیده، پاسپورت، گواهی پزشکی، اشاره ای به مدرک زبان نشده است.
مهلت ثبت نام: 01/15/2020


ثبت نام: بورس کامل 4 ساله لیسانس، 2 ساله ارشد، و 3 ساله دکتری رشته های زیر به همراه مقطع پذیرش با بورسیه
(لیسانس شامل رشته های تغذیه، تجارت، بیوشیمی، شیمی، عمران، برق، مکانیک، کنترل، ... مکاترونیک، خلبانی، پرستاری، بهداشت عمومی، مطالعات زبان انگلیسی، آی تی، انفورماتیک، علوم کامپیوتر، موسیقی، هنرهای اجرایی کلاسیک، زیست، زمین شناسی، جغرافیا، ریاضی، فیزیک)، (فوق لیسانس شامل کشاورزی، مدیریت منابع آب، کیفیت غذایی، حفاظت مراتع و گیاهان، توسعه منابع روستایی، مدیریت مهندسی، محیط زیست، مکاترونیک، مکانیک، سیستم های شهری، سلامت، ... زبان انگلیسی، مطالعات آمریکایی، ریاضیات کاربردی، ... شیمی، جغرافی، زیست مولکولی، .. حقوق و موسیقی)، و (دکتری شامل گرایش های زراعت، تغذیه، زبان انگلیسی گرایش های ادبیات و زبان شناسی، مدیریت و تجارت، انفورماتیک، سلامت، زیست مولکولی، دندانپزشکی، پزشکی بالینی، زیست، شیمی، ریاضی، زمین شناسی، حقوق، و علوم انسانی) در کشور مجارستان
- Food Engineering, BSc
- Business Administration and Management, BA 
- Biochemical Engineering, BSc
- Chemical Engineering, BSc
- Civil Engineering, BSc
- Electrical Engineering, BSc
- Mechanical Engineering, BSc
-   Automotive Production Process Control Specialization
- Building Services Engineering Specialization
- Operation and Maintenance Specialization  
- Mechatronics Engineering, BSc
- Professional Pilot, BSc 
- Nursing and Patient Care (Physiotherapy), BSc
- Public Health, BSc
- English and American Studies, BA
- Business Informatics, BSc
- Computer Science, BSc
-  Computer Science Engineering, BSc
- Musical Creative Art and Musicology, BA
- Biology, BSc
- Chemistry, BSc
-  Earth Sciences, BSc
-  Geography, BSc
- Mathematics, BSc
- Physics, BSc
- Animal Husbandry Engineering, MSc
- Agricultural Environmental Management Engineering, MSc
- Agricultural Water Management Engineering, MSc
- Food Safety and Quality Engineering, MSc
- Plant Protection, MSc
-  Rural Development Engineering, MSc
- International Economy and Business, MA
- Engineering Management, MSc
- Environmental Engineering, MSc
- Mechatronic Engineering, MSc
-  Mechanical Engineering, MSc
- Urban Systems Engineering, MSc
- Complex Rehabilitation, MSc 
- Public Health, MSc 
- Social Work in Health Care, MSc
- Social Work and Social Economy, MA
- English Studies, MA
- American Studies, MA
- Applied Mathematics, MSc
- Biology, MSc
- Chemistry, MSc
- Environmental Sciences, MSc
- Geography, MSc
-  Hydrobiology – Water Quality Management, MSc
- Molecular Biology, MSc
- Computer Science, MSc
- Computer Science Engineering, MSc
- European and International Business Law- LL.M.
- Classical Musical Performance, MA
- Animal Science, PhD
- Doctoral School of Nutrition and Food Sciences, PhD
-  Crop Sciences and Horticulture, PhD
- English and American Literature, PhD
- English Linguistics, PhD
- History and Ethnology, PhD
- Management and Business, PhD
- Informatics, PhD
- Doctoral School of Health Sciences, PhD
- Doctoral School of Pharmaceutical Sciences, PhD
- Doctoral School of Molecular Medicine, PhD
- Doctoral School of Molecular Cell and Immune Biology, PhD
- Doctoral School of Neurosciences, PhD
- Doctoral School of Clinical Medicine, PhD
- Doctoral School of Clinical Immunology and Allergology, PhD
- Doctoral School of Dental Sciences, PhD
- Biology and Environmental Sciences, PhD
- Chemistry, PhD
- Earth Sciences, PhD
- Mathematical and Computational Sciences, PhD
- Physics, PhD
- Legal Studies, PhD
- Human Sciences, PhD

در کشور مجارستان
* کد فرصت 477 سایت است.
* در این مرحله ثبت نام، مدرک زبان الزام نشده است.
* این فرصت سال 2019، بیش از 5000 نفر قبولی داشته است.

میزان بورسیه: پوشش همه هزینه های تحصیلی طول دوره و بلیط هواپیما و بیمه و اسکان رایگان (یا هزینه آن پرداخت خواهد شد) و حقوق ماهیانه ارشد و لیسانس 43700 فورینت و حقوق ماهیانه دکتری 140000 فورینت تا 180000 فورینت

جستجوی فرصت ها (نام رشته یا کلید واژه ها) از طریق سایت:

ثبت درخواست دوره از طریق سایت:
کد: 478
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش (متناسب با فرصت تنظیم و ارسال خواهد شد)، ترجمه ریزنمرات و گواهی اشتغال به تحصیل، توصیه نامه، مدرک زبان الزامی نیست.
مهلت ثبت نام: 01/23/2020


ثبت نام: بورس کامل 8 هفته کارآموزی برای دانشجویان لیسانس رشته های پزشکی و زیست و گرایش های مرتبط

* کد فرصت 478 سایت
* اعلام نتایج 3-4 هفته پس از پایان مهلت ثبت نام
* مدرک زبان الزام نشده است
* شروع دوره 6 جولای 2020

شرایط لازم: تنها دانشجویان لیسانس سال دوم یا سوم می توانند ثبت نام کنند، معدل بالای 16، از هر ملیتی می توانند ثبت نام کنند

میزان بورسیه: 1500 فرانک سوئیس برای پوشش همه هزینه های زندگی، هزینه سفر هواپیما از مبدا تا سوئیس، خوابگاه رایگان

جستجوی فرصت ها (نام رشته یا کلید واژه ها) از طریق سایت:

ثبت درخواست دوره از طریق سایت:
کد: 479
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: اتریش
مدارک لازم: نامه انگیزش (متناسب با فرصت تنظیم و ارسال خواهد شد)، ترجمه ریزنمرات و گواهی اشتغال به تحصیل، مدرک زبان الزامی نیست.
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل 9 هفته کارآموزی برای دانشجویان لیسانس و ارشد میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست مولکولی، پزشکی مولکولی، بیوانفورماتیک، نروساینس ... پروژه هایی در حوزه
Molecular biology, neuroscience, immunology, bioinformatics, RNA biology, stem cells, and biochemistry
در کشور اتریش

* کد فرصت 479 در سایت
* مدرک زبان الزام نشده
* محدودیت سنی اعلام نشده
* دوره از 1 جولای تا 28 آگوست 2020
* نتایج هفته اول مارس
* 30 نفر ظرفیت

شرایط لازم: مقطع ارشد یا لیسانس قبل از 1 جولای 2020 تمام نشود، حداقل 2 سال از لیسانس یا 1 سال از ارشد گذرانیده باشید

میزان بورسیه: 1400 یورو برای پوشش همه هزینه های زندگی، هزینه سفر هواپیما از مبدا تا وین اتریش، خوابگاه رایگان

جستجوی فرصت ها (نام رشته یا کلید واژه ها) از طریق سایت:

ثبت درخواست دوره از طریق سایت:
کد: 480
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش (متناسب با فرصت تنظیم و ارسال خواهد شد)، ترجمه ریزنمرات و گواهی اشتغال به تحصیل بدون نیاز به تاییدیه دادگستری یا امورخارجه در این مرحله از ثبت نام در صورتی که اصل فارسی مدارک نیز ارسال شوند، مدرک زبان الزامی نیست، اطلاعات تماس 2 استاد معرف
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل 8 هفته کارآموزی برای دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس رشته های علوم زیستی، زیست سلولی، بیوتکنولوژی، پیرا پزشکی، مهندسی پزشکی، میکروبیولوژی، سرطان، تصویربرداری MRI، علوم اعصاب، روانشناسی، BioMEMS، سنسورها، ایمنی شناسی، پزشکی مولکولی، ادراک بینایی انسان، ... در آزمایشگاهها حوزه های تخصصی و پژوهشی زیر
- Mechanisms of body perception, body awareness and self-consciousness in humans
- Motor control and neuroprosthetics in rodents, monkeys and humans
- Computations in neuronal networks, plasticity and learning
- Neuro-optoelectronic interfaces and visual prosthesis
- Mechanisms of long-term memory in mice – epigenetics, PTSD and Alzheimer’s disease
- Human visual perception and schizophrenia
- Human sensorimotor systems, plasticity and rehabilitation after stroke and traumatic brain injury
- Neurodevelopmental Systems Biology
- Motor circuits and diseases in flies, mice and humans
- Neuronal circuits for reward-based learning of goal-directed behaviour in mice
- Neural circuits driving behavior in flies and robots
- echanisms of stress and anxiety in humans and rodents
- Synaptic mechanisms of fear learning in mice
- Innate Immunity
- Bacterial Pathoecology and Evolution
- Genomics of Infection and Immunity
- Drosophila Immunity and Symbiosis
- Microbiology and Microtechnology
- Molecular Signaling and Rare Diseases
- Optical nanobiosensors, lab-on-a-chip devices, ultra-sensitive spectroscopy, nanoplasmonics, metamaterials
- Immunoengineering, computational biology, protein design and proteomics.
- Protein design, computational biology, protein biophysics and biochemistry, structural biology, cellular signal transmission, cell engineering, synthetic biology.
- Computational biophysics and structural biology, multiscale molecular simulations, macromolecular assembly, protein and drug design, high performance computing.
- Micro-nano sensors, bioanalytics, lab-on-a-chip, 3D sensors, drug monitoring, aptamers, DNA quantification,
- Articulated and biologically inspired robotics, modular robotics, humanoid robotics, control of locomotion and of coordinated movements in robots, computational neuroscience, neural networks, sensorimotor coordination in animals.
- Super-resolution fluorescence imaging techniques, live cell imaging and single molecule tracking.
- Microfluidics, systems biology, synthetic biology, molecular diagnostics.
- Developmental biology, genetic oscillations, physics of biology, quantitative imaging, single-cell biology, computer modelling, zebrafish.
- Bacterial mechanobiology and mechanotransduction
- Solid-state nanopores, single-molecule imaging, biophysics, nanotechnology, 2D materials
- BioMEMS, microfluidics, cell chips, bioelectronics, biosensors.
- Biophysics, Systems biology, Computational biology, Genetics, Microscopy, yeast Saccharomyces cerevisiae, nematode Caenorhabditis elegans
- Microelectromechanics, biomechanics, biomedicine
- Supramolecular materials, nanotechnology, surface science.
- Gene expression fluctuations, cell fate choices, embryonic stem cells, single cell analysis, single molecule imaging
- Computational neuroimaging, network analysis, dynamical systems, wavelets, mathematical imaging, sparsity, machine learning, (f)MRI, EEG, PET, Calcium imaging.
- Breast cancer, mouse genetic, mammary gland development, mouse models, patient derived xenografts, estrogen and progesterone, endocrine disruptors
- Tumor-associated macrophages, tumor angiogenesis and antiangiogenic therapy Immunotherapy, microRNAs, exosomes and extracellular vesicles, mouse models of cancer, immune cell engineering, lentiviral vector technologies
- Cancer, translational oncology, genetically engineered mouse models of human cancer, tumor microenvironment, angiogenesis, invasion, metastasis, pre-clinical trials
- Mechanisms of centriole assembly
- Yeast, cytokinesis, mitosis, cell division, protein kinase, meiosis, mitosis
در کشور سوئیس

* کد فرصت 480 در سایت
* مدرک زبان الزام نشده
* محدودیت سنی اعلام نشده
* 25 نفر قبولی خواهد داشت در هر سال
* کارآموزی در آزمایشگاه است تحت نظارت اساتید دانشگاه و برنامه های آموزشی جمعه ها به صورت workshop
* دوره از 6 جولای تا 28 آگوست 2020 - 2 ماه
* اعلام نتایج 3 هفته پس از پایان مهلت ثبت نام فرصت
* کارآموزی به صورت 40 ساعت کار در طول 5 روز هفته (دوشنبه - جمعه) است
* دانشگاه برای گرفتن ویزا کمک خواهد کرد

شرایط لازم: 2 سال از لیسانس گذرانیده باشید یا 1 سال از ارشد را گذرانیده باشید. اگر لیسانس تمام شده است حداکثر 1 سال از آن گذشته باشد. اگر دروسی از زیست مانند زیست سلولی یا بیوتکنولوژی را طول دوره رشته تحصیلی خود گذرانید باشید، مجاز به ثبت نام از هر رشته ای هستید. تجربه پژوهشی الزامی نیست، مزیت است. سال گذشته از 650 متقاضی شرکت کننده، 25 نفر قبول شده اند.

میزان بورسیه: 3200 فرانک سوئیس برای کل دوره کارآموزی، خانه رایگان است، پوشش 1000 فرانک سوئیس برای هزینه سفر

جستجوی فرصت ها (نام رشته یا کلید واژه ها) از طریق سایت:

ثبت درخواست دوره از طریق سایت:
کد: 481
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: بلژیک
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش (متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد)، ترجمه ریزنمرات و مدارک تحصیلی، در این مرحله ثبت نام اطلاعاتی از مدرک زبان قید نشده است
مهلت ثبت نام: 02/07/2020


ثبت نام: بورس کامل 1 ساله ارشد یا 4-6 ماهه دوره های آموزشی کوتاه مدت (برای تحصیل مقطع ارشد رشته های توسعه شهری، محیط زیست، حقوق بشر، مدیریت منابع آب، مدیریت بحران، مدیریت سلامت، اقتصاد بین الملل، دوره پزشکی تزریقات، فایننس، حفظ منابع طبیعی، بهداشت و سلامتی عمومی، مدیریت محیط زیست، حمل و نقل و لاجستیک، مدیریت زنجیره تامین - و برای تحصیل دوره های کوتاه مدت آموزشی کنترل کیفی دارو و محصولات بهداشتی، تقویت سیستم های بهداشتی، سیستم های اطلاعات جغرافیا GIS، ساخت و ساز پایدار و سازگار با محیط زیست، نوآوری در کشاورزی خانگی)
رشته های ارشد شامل
- Development, environment, and societies
- Human rights
- Aquatic resources management and aquaculture
- Risk and disaster management
- Integrated management of health risks in developing countries
- International and Development Economics
- Transfusion Medicine
- Microfinance
- integrated production and preservation of natural resources in urban and peri-urban areas
- Public Health Methodology
- Public Health Sciences – Research Methods Applied to Global Health
- Science and Environmental Management in Developing Countries
- Transport and logistics
دوره های کوتاه مدت شامل
- Internship in quality control and assurance of drugs and health products
- Introduction to research for the strengthening of health systems
- Internship in geographic information system
- Secondary resource development internship for sustainable construction
- Methodological internship in support of innovation in family farming

* کد فرصت 481 سایت
* 220 نفر ظرفیت قبولی بورسیه
* طول دوره ارشد حداکثر 1 سال و طول دوره کوتاه مدت حداکثر 6 ماه است
* مشاوره دوره های کوتاه مدت آموزشی) این دوره ها به نوعی کارآموزی آموزشی - پژوهشی هستند و جنبه های کاربردی از آن حرفه آموزش داده می شوند. به عنوان مثال، در دوره آموزشی کوتاه مدت sustainable construction ده نفر بورسیه خواهند شد، دوره از ۲۹ مارس ۲۰۲۰ تا ۲۱ جولای ۲۰۲۰ به مدت ۴ ماه در بلژیک برگزار خواهد شد، دوره توسط دانشگاه برگزار می شود از دانشکده های ساخت و ساز، محیط زیست و زمین شناسی، و مواد ساختمانی. از رشته های فیزیک، شیمی، مواد، ساخت و ساز، مکانیک، زمین شناسی و زمینه های مرتبط ... می توانند ثبت نام کنند. با شرکت های تجدید پذیر مواد صنعتی آشنا خواهید شد، برنامه مدیریت آب بررسی خواهد شد، متقاضیان از کشورهای که مصالح ساختمانی یا مواد صنعتی زیادی مصرف می شود و مباحث پسماندهای صنعتی و اتلاف منابع آبی کمتر بررسی می شود یا بررسی نمی شود، نیاز بیشتری به آموزش این دوره دارند، تمرکز بر ساخت دفاتر ساخت و ساز محیط زیستی خواهد شد، با مراکز پژوهشی فعال در این زمینه آشنا خواهید شد، از NGO های فعال (سازمان های مردم نهاد) در پروسه های بازیافتی مواد و مدیریت زباله ها آموزش لازم خواهند داد. در مثالی دیگر، دوره کوتاه مدت آموزشی GIS هم هست که از علاقه مندان حوزه آنالیز داده و استفاده از نرم افزارهای GIS می توانند در آن شرکت کنند و تجربیات خود را افزایش دهند و رزومه خود را قوی تر کنند.

* مشاوره دوره های ارشد) این دوره ها شامل درس و تز ارشد هستند. دوره آموزشی ارشد
development, environment, and societies مبتنی بر درس و پژوهش است. دروس شامل حوزه های آنالیز نواحی regional و سهامداری و موضوعات زیست محیطی و local identities and globalization است و موضوعات بین رشته ای برای پژوهش می باشند، بنابراین دفاع تز ارشد نیز شامل می‌شود که به انتخاب دانشجو شامل یکی از موضوعات (از چپ به راست بخوانید) 
regulations and resistance to the rush for natural resources یا popular economy and solidarity economy یا development and territorial governance یا environmental management یا biodiversity and agroecology یا participation and expertise of practitioners in environmental matters یا agricultural policies, rural development and study of value chains می باشد

شرایط لازم: متقاضیان از ایران (کشورهای در حال توسعه) مجاز به دریافت این بورسیه هستند، سن زیر 40 سال برای دوره های ارشد و سن زیر 45 سال برای دوره های آموزشی کوتاه مدت (6-4 ماه)، سوابق تحصیلی مرتبط در حوزه ثبت نامی، در این مرحله ثبت نام اطلاعاتی از مدرک زبان الزام نشده است

میزان بورسیه: پوشش هزینه سفر، حقوق برای دوره های کوتاه مدت 1400 یورو در ماه که 1 تا 6 ماه هستند و برای دوره های ارشد 1150 یورو در ماه که تا 1 سال است، 150 یورو موقع رسیدن، بیمه رایگان، 

جستجوی فرصت ها (نام رشته مورد نظر یا کلید واژه ها) از طریق سایت:

ثبت درخواست یک دوره اختصاصی از طریق سایت:
کد: 482
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: لهستان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش (متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد)، ترجمه ریزنمرات و مدارک تحصیلی، فرم ثبت نام (بر اساس مدارک تنظیم و ارسال خواهد شد)، در این مرحله ثبت نام اطلاعاتی مدرک زبان قید نشده است، بلکه فقط اشاره به سطح زبان خوب شده است (English: Good).
مهلت ثبت نام: 03/31/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری شبکه های عصبی مصنوعی در کشور لهستان برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های علوم کامپیوتر یا ریاضی یا فیزیک
حوزه های یادگیری عمیق مانند
- susceptibility to adversarial examples
- forgetfulness
- biological neural systems 
- new architectures of computational models

* کد فرصت 482 سایت
- دسترسی به سیستم های محاسباتی قوی، همکاری با بهترین گروه های پژوهشی یادگیری ماشین و نروساینس
- اعلام نتایج اولیه در 13-15 آپریل و مصاحبه در تاریخ 20-24 آپریل

شرایط لازم: داشتن مدرک دکتری، تجربه عملی حوزه آنالیز سری زمانی، چاپ مقاله در مجلات مشهور، تجربه برنامه نویسی MATLAB و Python، دانش از شبکه های عصبی و یادگیری عمیق، تسلط به زبان انگلیسی

میزان بورسیه: پوشش هزینه های شرکت در کنفرانس ها، پوشش کلیه هزینه های زندگی

جستجوی فرصت ها (نام رشته یا کلید واژه تخصصی) از طریق سایت:

ثبت درخواست دوره: (بورسیه و ویزای تحصیلی، ارزشیابی سوابق شغلی و ویزای کار، پکیج های آموزش تصویری مکالمه و آیلتس سطح 4 تا 7.5 آکادمیک یا 8 جنرال)
کد: 483
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: فرانسه
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش (متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد - در نامه انگیزش اشاره به میزان علاقه و علت انتخاب زمینه پژوهشی اعلام شده به همراه جزئیات پروژه لیسانس، ارشد، و دکتری و تجربیات قبلی)، ترجمه ریزنمرات و مدارک تحصیلی، فرم ثبت نام (بر اساس مدارک تنظیم و ارسال خواهد شد)، در این مرحله ثبت نام اطلاعاتی مدرک زبان قید نشده است، بلکه فقط اشاره به سطح زبان خوب شده است (English: Good) همچنین French: Basic.
مهلت ثبت نام: 04/30/2020


ثبت نام: بورس کامل 2 ساله فوق دکتری شبکه های یادگیری عمیق در کشور فرانسه برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های علوم کامپیوتر
حوزه های یادگیری عمیق، پردازش تصویر، و بینایی ماشین
- deep neural networks
- lossy image compression
- rate-allocation and compression process

* کد فرصت 483 سایت
-  شروع پاییز 2020

شرایط لازم: داشتن تجربه و دانش در زمینه پردازش تصویر، بینایی ماشین، و یادگیری ماشین، داشتن سطح زبان خوب انگلیسی و پایه (basic) فرانسوی

میزان بورسیه: غذای سوبسیدایز شده (کاهش یافته)، حمل و نقل کاهش یافته، ماهیانه 2653 یورو

جستجوی فرصت ها (نام رشته یا کلید واژه تخصصی) از طریق سایت:

ثبت درخواست دوره: (بورسیه و ویزای تحصیلی، ارزشیابی سوابق شغلی و ویزای کار، پکیج های آموزش تصویری مکالمه و آیلتس سطح 4 تا 7.5 آکادمیک یا 8 جنرال)
کد: 484
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: بلژیک
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش (متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، ترجمه ریزنمرات و مدارک تحصیلی، فرم ثبت نام (بر اساس مدارک تنظیم و ارسال خواهد شد)، در این مرحله ثبت نام اطلاعاتی از مدرک زبان قید نشده است، بلکه فقط اشاره به سطح زبان خوب شده است، اطلاعات تماس 2 استاد معرف
مهلت ثبت نام: 05/01/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری یادگیری ماشین در کشور بلژیک برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های علوم کامپیوتر، ریاضی، یا برق
حوزه های یادگیری ماشین
- deep kernel machines

* کد فرصت 484 سایت

شرایط لازم: داشتن تجربه و دانش، داشتن سطح زبان خوب انگلیسی

جستجوی فرصت ها (تحصیلی و شغلی - کلید واژه تخصصی) از طریق سایت:

ثبت درخواست دوره: (بورسیه و ویزای تحصیلی، ارزشیابی سوابق شغلی و ویزای کار، پکیج های آموزش تصویری مکالمه و آیلتس سطح 4 تا 7.5 آکادمیک یا 8 جنرال)
کد: 485
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش (متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، ترجمه ریزنمرات و مدارک تحصیلی، فرم ثبت نام (بر اساس مدارک تنظیم و ارسال خواهد شد)، در این مرحله ثبت نام اطلاعاتی از مدرک زبان قید نشده است، بلکه فقط اشاره به سطح زبان خوب شده است، اطلاعات تماس 2 استاد معرف
مهلت ثبت نام: 04/15/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری تشخیص گفتار خودکار حوزه یادگیری عمیق ماشین در کشور سوئیس برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های علوم کامپیوتر، ریاضی کاربردی، آمار، یا برق
حوزه های یادگیری عمیق ماشین
- Kaldi, Pytorch, or other open source machine learning platforms
- Hierarchical model ranging from feature extraction to lexical, syntactic and language modeling
* تمام وقت - 32 ساعت کار در هفته
* شروع 1 می 2020

* کد فرصت 485 سایت

شرایط لازم: داشتن تجربه و دانش در حوزه های آمار، ریاضی کاربردی، بهینه سازی، جبر خطی، پردازش سیگنال و داشتن تخصص خیلی خوب در زمینه های
hidden Markov models, deep neural networks, and/or statistical language modeling/natural language understanding
داشتن تسلط در زبان برنامه نویسی 
Python, C/C++, and with the Linux environment

میزان حقوق: 80000 فرانک در سال

اطلاع رسانی فرصت ها در سایت - جستجوی کلید واژه های تخصصی رشته یا شغل:

اطلاع رسانی فرصت ها در اینستاگرام:

ثبت درخواست  از طریق سایت - ثبت نام 10 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی یا هیات علمی در کشورهای انتخابی و ویزای تحصیلی، ارزشیابی سوابق شغلی و درخواست ویزای کار، ارسال پکیج های آموزش تصویری مکالمه و آیلتس سطح پایه تا پیشرفته:
کد: 486
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، ترجمه ریزنمرات و مدارک تحصیلی، کپی از تز دکتری به انگلیسی، فایل های pdf مقالات (حداکثر 5 مقاله) مرتبط با موضوعات اعلام شده، اطلاعات تماس 3 استاد معرف، تجربه نرم افزاری یا تجربه کار در صنعت است در نامه انگیزش قید خواهیم کرد، فرم ثبت نام اینترنتی که بر اساس مدارک شما تنظیم و ارسال خواهد شد، در این مرحله ثبت نام اطلاعاتی از مدرک زبان الزام نشده است، بلکه فقط اشاره به سطح زبان انگلیسی خیلی خوب شده است.
مهلت ثبت نام: 08/31/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری 2 ساله تمام وقت حوزه Federated Machine Learning 
برای فارغ التحصیلان دکتری کامپیوتر حوزه یادگیری ماشین و یادگیری عمیق Deep Learning و بهینه سازی
* انتظار شروع دوره 1 آگوست 2020 یا تاریخ توافقی است
* دانشگاه مورد تائید وزارت علوم ایران و درجه ممتاز (عالی)

شرایط لازم: 
1. داشتن علاقه در زمینه
Design and implementation of robust federated learning algorithms to preserve security and privacy
2. داشتن مدرک دکتری حوزه های
Artificial Intelligence, Machine Learning, Computer Science
3. از مدرک دکتری 3 سال بیشتر نگذشته باشد
4. دانش کافی در زمینه تکنیک های یادگیری ماشین و حوزه های
Data privacy, data wrangling, deep learning, threats to machine learning, security and performance anomalies, modelling and implementing decentralized learning models
5. دانش خیلی خوب از زبان انگلیسی (اشاره ای در این مرحله به مدرک بین المللی زبان نشده است و می توان ثبت نام اولیه را انجام داد)

- شروع یک دوره اطلاع رسانی، و ثبت نام 10 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی یا هیات علمی یا کارآموزی پژوهشی یا فرصت مطالعاتی در کشورهای انتخابی در رشته شما
- شروع یک دوره ارزشیابی مدارک تحصیلی و سوابق شغلی برای دریافت ویزای کار و اقامت
ثبت درخواست در سایت:

- اطلاع رسانی در اینستاگرام شرکت :
کد: 488
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: ایتالیا
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، ترجمه ریزنمرات و مدارک تحصیلی، اطلاعات تماس 3 استاد معرف، فرم ثبت نام اینترنتی که بر اساس مدارک شما تنظیم و ارسال خواهد شد.
مهلت ثبت نام: 05/21/2020


ثبت نام: بورس تحصیلی دکتری در کشور ایتالیا در 48 رشته مختلف مهندسی، پزشکی، مدیریت، علوم طبیعی و پایه شامل: مهندسی هوا و فضا، کشاورزی، معماری، اخترفیزیک، مکانیک خودرو، مهندسی پزشکی، علوم اعصاب، مهندسی برق، بیوتکنولوژی، داروسازی، زیست، علوم قلب، شیمی، مهندسی عمران، محیط زیست، مواد،علوم کامپیوتر، علوم داده، زمین شناسی، اقتصاد، الکترونیک،  مخابرات، آی تی، مدیریت، حقوق اروپایی، تغییرات آب و هوایی، پزشکی عمومی، تاریخ فرهنگ و سیاست، بهداشت، HSE، میراث فرهنگی الهیات، ادبیات و زبان شناسی، حقوق، ریاضی، مکانیک، علوم نانو، تومارشناسی، علوم اجتماعی، آمار، جراحی، مترجمی، علوم دامپزشکی، و هنرهای رسانه ای
Aerospace Science and Technology
Agricultural, Environmental and Food Science and Technology
Architecture and Design Cultures
Astrophysics
Automotive Engineering for Intelligent Mobility
Biomedical and Neuromotor Sciences
Biomedical, Electrical and System Engineering
Biotechnological, Biocomputational, Pharmaceutical and Pharmacological Sciences
Cardio Nephro Thoracic Sciences
Cellular and Molecular Biology
Chemistry
Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering
Computer Science and Engineering
Cultural and Environmental Heritage
Data Science and Computation
Earth, Life and Environmental Sciences
Economics
Electronics, Telecommunications and Information Technologies Engineering
Engineering and Information Technology for Structural and Environmental Monitoring and Risk Management – EIT4SEMM
European Law
Future Earth, Climate Change and Societal Challenge
General Medical and Services Sciences
Global Histories, Cultures, and Politics
Health and Technologies
Health, Safety and Green Systems
History and Archaeology. Studies on Heritage, Memory and Cultures
Innovative Technologies and Sustainable Use of Mediterranean Sea Fishery and Biological Resources (FishMed-PhD)
Law, Science and Technology
Legal Studies
Literary and Philological Cultures
Management
Mathematics
Mechanics and Advanced Engineering Sciences (DIMSAI)
Modern Languages, Literatures, and Culture: Diversity and Inclusion
Nanoscience for Medicine and the Environment
Oncology, Hematology and Pathology
Pedagogical Sciences
Philosophy, Science, Cognition, and Semiotics (PSCS)
Physics
Political and Social Sciences
Psychology
Science and Culture of Well-being and Lifestyles
Sociology and Social Research
Statistical Sciences
Surgical Sciences
Translation, Interpreting, Intercultural Studies
Veterinary Sciences
Visual, Performing and Media Arts
* دانشگاه مورد تائید وزارت علوم ایران و درجه ممتاز (عالی)
* کد فرصت 488 سایت است
* به خاطر شیوع ویروس کرونا طی اطلاعیه کلیه دروس تا اطلاع ثانوی به صورت آنلاین برگزار می گردد
* دانشگاه مذبور هزینه ثبت نام به یورو ندارد
* امکان درخواست خوابگاه رایگان از طریق فرم جداگانه وجود دارد
* برای هر رشته تحصیلی انتخابی زمینه های پژوهشی متنوعی اعلام شده است، بعنوان مثال برای رشته اقتصاد این موضوعات است:
Applied Economics
Behavioral and Experimental Economics
Econometrics
Economic Development and Growth
Economic History
Economic Theory
Environmental and resource Economics
Financial Economics
Industrial Organization
International Economics
Labor Economics
Macroeconomic and Finance
Monetary Economics
Political Economics
Public and Health Economics
Social and Cultural Economics
* نمره آیلتس مورد نیاز بسته به رشته انتخابی حداقل 5.5 می باشد

- شروع یک دوره اطلاع رسانی، و ثبت نام 10 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی یا هیات علمی یا کارآموزی پژوهشی یا فرصت مطالعاتی در کشورهای انتخابی در رشته شما
- شروع یک دوره ارزشیابی مدارک تحصیلی و سوابق شغلی برای دریافت ویزای کار و اقامت
ثبت درخواست در سایت:

- اطلاع رسانی در اینستاگرام :
- اطلاع رسانی در تلگرام
کد: 489
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: ایتالیا
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، پاسپورت، ترجمه ریزنمرات و مدارک تحصیلی، اطلاعات تماس 3 استاد معرف، فرم ثبت نام اینترنتی که بر اساس مدارک شما تنظیم و ارسال خواهد شد.
مهلت ثبت نام: 06/04/2020


ثبت نام: بورس تحصیلی دکتری در کشور ایتالیا در 34 رشته مختلف علوم غذایی، کشاورزی، هنر، مهندسی، پزشکی و پیراپزشکی، تجارت و مدیریت و اقتصاد، علوم طبیعی و پایه و علوم اعصاب، فلسفه و حقوق، رواشناسی و محیط زیست شامل:
Agricultural, Forest and Food Sciences
Archaeological, Historical and Historical-Artistic Sciences
Arts and Humanities
Bioengineering and medical and surgical sciences
Biological Sciences and Applied Biotechnologies
Biomedical Sciences and Oncology
Business and Management
Chemical and Material Sciences
Comparative Analysis of Institutions, Economics and Law
Complex Systems for Quantitative Biomedicine
Computer Science
Digital Humanities. Digital Technologies, Arts, Languages, Cultures and Communication
Earth Sciences
Economics “Vilfredo Pareto”
Experimental Medicine and Therapy
Global History of Empires
Innovation for the Circular Economy
Law and Institutions
Law, Science and Technology
Law, the Individual and the Market
Medical Physiopathology
Modeling and Data Science
Molecular Medicine
Neurosciences
Pharmaceutical and Biomolecular Sciences
PhD Technology Driven Sciences: Technologies for Cultural Heritage (Tech4Culture)
Philosophy – Consortium FINO
Physics
Psychological, Anthropological and Educational Sciences
Pure and applied Mathematics
Social and Political Change
Sociology and Methodology of Social Research
Urban and Regional Development
Veterinary Sciences for Food and Animal Safety
* دانشگاه مورد تائید وزارت علوم ایران و درجه ب (خوب) می باشد.
* کد فرصت 489 سایت است شانس قبولی بالاتر از کد فرصت 488 است.
* به خاطر شیوع ویروس کرونا طی اطلاعیه کلیه دروس تا اطلاع ثانوی به صورت آنلاین برگزار می گردد
* انتظار شروع دوره 1 اکتبر 2020 است
* برای هر رشته تحصیلی حدود 5-10 نفر بورس می شوند بعنوان مثال برای زیرشاخه های اقتصاد 6 نفر بورس خواهند شد
* هزینه ثبت نام این فرصت 15 یورو الزامی است
* در برخی موارد نیاز به ترجمه رسمی ایتالیایی می باشد (برای اطلاعات بیشتر با مشاور در تماس باشید)
* معیارهای موثر در قبولی بورسیه:
- مدارک تحصیلی حداکثر 50 امتیاز
- ریزنمرات حداکثر 36 امتیاز
- مقالات حداکثر 6 امتیاز
- سایر مدارک مانند ارشد مجدد حداکثر 8 امتیاز
- مصاحبه حداکثر 50 امتیاز (مصاحبه در مورد مقالات و مدارک تحصیلی و رزومه و پروژه پژوهشی خواهد بود. سطح زبان نیز در زمان مصاحبه ارزشیابی می شود)
* در این دانشگاه نیز برای هر رشته تحصیلی انتخابی زمینه های پژوهشی متنوعی اعلام شده است، بعنوان مثال برای رشته اقتصاد این موضوعات است:
- Labour economics
- Economics of development and migration
- Family economics and gender
discrimination
- Economics of science and innovation
- Technological
change, total factor productivity and competitive advantage
- Applied monetary policy and
macroeconometrics 
- Industrial economics
- Game theory
- Asset pricing models and portfolio choice
models
- Local public services and optimal taxation
- Economics of crime and corruption
- Cognitive economics, experimental economics and agent based simulation for theory and policy
- Models of decision making under ambiguity
- Voting theory and political economy

* نمره آیلتس مورد نیاز بسته به رشته انتخابی حداقل 5.5 می باشد

- شروع یک دوره اطلاع رسانی، و ثبت نام 10 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی یا هیات علمی یا کارآموزی پژوهشی یا فرصت مطالعاتی در کشورهای انتخابی در رشته شما
- شروع یک دوره ارزشیابی مدارک تحصیلی و سوابق شغلی برای دریافت ویزای کار و اقامت
ثبت درخواست در سایت:
- اطلاع رسانی در سایت:
- اطلاع رسانی در اینستاگرام :
- اطلاع رسانی در تلگرام:
کد: 490
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: لهستان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، پاسپورت، ترجمه رسمی ریزنمرات و مدارک تحصیلی، اطلاعات تماس 2 استاد معرف، لیست فعالیت های علمی، آیلتس حداقل 5 یا معادل آن، و فرم ثبت نام اینترنتی که بر اساس مدارک شما تنظیم و ارسال خواهد شد.
مهلت ثبت نام: 06/08/2020


ثبت نام: بورس تحصیلی دکتری در کشور لهستان در 12 رشته مختلف معماری و برنامه ریزی شهری، اتوماسیون، الکترونیک و برق، آی تی ارتباطات و مخابرات، مهندسی پزشکی، مهندسی شیمی، مهندسی عمران و حمل و نقل، مهندسی مکانیک، مهندسی محیط زیست معدن و انرژی ها، ریاضی، علوم شیمی، علوم طبیعی فیزیک، مدیریت و مطالعات کیفیت برای فارغ التحصیلان ارشد در رشته های مرتبط یا دانشجویان سال آخر
* دانشگاه مورد تائید وزارت علوم ایران و گروه ب (خوب) می باشد.
* کد فرصت 490 سایت است.
* ریزنمرات، مقاله یا کنفرانس یا پروژه یا ثبت اختراع یا کارآموزی تخصصی، مصاحبه، مدرک زبان همگی موثر در قبولی بورسیه هستند.
* مصاحبه 24-28 ژوئن 2020
* اعلام نتایج 13 جولای است

- شروع یک دوره اطلاع رسانی، و ثبت نام 10 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی یا هیات علمی یا کارآموزی پژوهشی یا فرصت مطالعاتی در کشورهای انتخابی در رشته شما
- شروع یک دوره ارزشیابی مدارک تحصیلی و سوابق شغلی برای دریافت ویزای کار و اقامت
ثبت درخواست در سایت:
- اطلاع رسانی در سایت:
- اطلاع رسانی در اینستاگرام :
- اطلاع رسانی در تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 491
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: لهستان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، لیست مقالات و پروژه های در حال انجام، مدارک فارغ التحصیلی دکتری، اشاره ای به مدرک زبان در این مرحله نشده است (سطح زبان خوب اشاره شده است)
مهلت ثبت نام: 05/28/2020


ثبت نام: فرصت پژوهشی  3 ساله در کشور لهستان در حوزه یادگیری عمیق ماشین Deep Machine Learning در کشور لهستان
* دانشگاه مورد تائید وزارت علوم ایران و گروه ب (خوب) می باشد.
* کد فرصت 491 سایت است.
* شروع دوره پژوهشی ترجیحا از 15 ژوئن 2020 تا 14 ژوئن 2023 است

شرایط لازم و موثر در قبولی بورس:
توانایی توسعه مدل های یادگیری ماشین، توانایی تئوری و پژوهشی بالا، سابقه اجرایی بالا، از مدرک دکتری 5 سال بیشتر نگذشته باشد، تجربه کار با شبکه های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، گفتاری و نوشتاری خوب زبان انگلیسی، تجربه با کتابخانه های نرم افزاری TensorFlow, Pytorch, Keras یا موارد مشابه، تسلط به زبان پایتون، داشتن کنفرانس در  ICLR, Neurips, ICML مزیت است.

- شروع یک دوره اطلاع رسانی، و ثبت نام 10 فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی یا هیات علمی یا کارآموزی پژوهشی یا فرصت مطالعاتی در کشورهای انتخابی در رشته شما
- شروع یک دوره ارزشیابی مدارک تحصیلی و سوابق شغلی برای دریافت ویزای کار و اقامت
ثبت درخواست در سایت:
- اطلاع رسانی در سایت:
- اطلاع رسانی در اینستاگرام :
- اطلاع رسانی در تلگرام:
کد: 498
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، نزدیک به فارغ التحصیلی دکتری یا دارای مدرک دکتری در حوزه یادگیری ماشین، تجربه استفاده از روش های qualitative and quantitative در تحقیقات، داشتن تخصص در زمینه reinforcement learning در کاربردهای مهندسی (مانند مهندسی هوافضا)
مهلت ثبت نام: 07/30/2020


ثبت نام: بورس کامل فرصت پژوهشی Research Fellow در کشور انگلستان در حوزه تخصصی یادگیری تنومند برای کاربردهای مهندسی 
Reinforcement Learning for Engineering

* دانشگاه مورد تائید وزارت علوم ایران، دسته ب (خوب)
* تعداد ساعت کار در هفته: 37 ساعت
* طول دوره 3 سال
* قراردادی است
* کد فرصت 498 سایت است.

میزان حقوق: 33 تا 37 هزار پوند انگلیس در سال

ثبت درخواست فقط از طریق سایت فراز دانش کیوان

- شروع یک دوره اطلاع رسانی و ثبت نام ده فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی یا هیات علمی یا استادیاری
- ارایه مشاوره ویدئویی کار یا تحصیل خارج کشور
- ارسال پکیج های آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه
ثبت درخواست فقط از طریق سایت:
اینستاگرام:
تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 500
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، اطلاعات تماس 3 نفر معرف، داشتن سابقه کار پژوهشی مرتبط، داشتن دکتری
مهلت ثبت نام: 07/31/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری 1 ساله حوزه یادگیری ماشین و تصویربرداری پزشکی در کشور سوئیس زمینه
Machine learning methods for applications in surgical vision

* شروع دوره سپتامبر یا اکتبر 2020
* دانشگاه مورد تائید وزارت علوم ایران و جزء گروه ممتاز (الف)
* دوره از 1 سال به 3 سال قابل افزایش است
* دوره رایگان آموزش زبان آلمانی در طول دوره فوق دکتری فراهم می باشد
* کد فرصت 500 سایت است.

مهلت ثبت نام: به طور دقیق مشخص نشده است، اطلاع رسانی دانشگاه 1 روز پیش (29 ژوئن 2020) بوده است.

- شروع یک دوره اطلاع رسانی و ثبت نام ده فرصت بورسیه تحصیلی یا فرصت پژوهشی یا هیات علمی یا استادیاری
- ارایه مشاوره ویدئویی کار یا تحصیل خارج کشور
- ارسال پکیج های آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه
ثبت درخواست فقط از طریق سایت:
اینستاگرام:
تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 502
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، اطلاعات تماس 3 نفر معرف، داشتن سابقه کار پژوهشی مرتبط، داشتن دکتری از رشته های هوش مصنوعی یا آی تی یا یادگیری ماشین یا بهینه سازی (بیش از 3 سال از فارغ التحصیلی دکتری نگذشته باشد)، و داشتن تخصص در زمینه تکنیک های بهینه سازی و یادگیری ماشین و داشتن دانش در حوزه data wrangling and learning in decentralized settings و داشتن تجربه در زمینه robust learning, fault-tolerant learning and data-centric optimization
مهلت ثبت نام: 08/10/2020


ثبت نام: بورس کامل 2 ساله فوق دکتری علوم کامپیوتر حوزه یادگیری ماشین در کشور سوئد حوزه های
- robust machine learning
- data-centric optimization
- scarce data and non-standard model settings
- scarce and petabytes of data and non-standard model settings
- developing state-of-the-art machine learning algorithms

* دانشگاه مورد تائید وزارت علوم ایران و جزء گروه ممتاز (الف) است
* 2 سال تمام وقت است.
* شروع دوره اکتبر 2020 یا توافقی
* کد فرصت 502 سایت است.
* ثبت درخواست فقط از طریق سایت شرکت فراز دانش کیوان (بخش ثبت درخواست)

- مشاوره ویدئویی یا حضوری
بررسی رزومه برای درخواست ویزای کار کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند یا بورسیه تحصیلی در کشورهای انتخابی و و مشاوره و برنامه ریزی آیلتس.
مکان: اصفهان. پل خواجو، خ فیض، مجتمع اداری نگین، دفتر فراز دانش کیوان.
تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

ثبت درخواست دوره ها (قرارداد) از طریق سایت می باشد.

اینستاگرام:

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 503
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، اطلاعات تماس 3 نفر معرف، داشتن سابقه کار پژوهشی مرتبط، داشتن دکتری در رشته مرتبط، و داشتن تخصص و تجربه در زمینه های زیر - statistical analyses/machine learning with Python and R - preprocessing and matching in high-dimensional data settings - Linux, Unix or (the bash)
مهلت ثبت نام: 07/11/2020


ثبت نام: بورس کامل 1 ساله (قابل تمدید) فوق دکتری علوم کامپیوتر حوزه یادگیری ماشین در کاربرد سلامت در کشور هلند

* دانشگاه مورد تائید وزارت علوم ایران و جزء گروه ممتاز (الف) است
* در صورت عملکرد خوب سال اول، قابل تمدید است.
* کد فرصت 503 سایت است.
* ثبت درخواست فقط از طریق سایت شرکت فراز دانش کیوان (بخش ثبت درخواست)

میزان بورسیه: 2709 تا 4274 یورو در ماه (بسته به تجریبات و مدارک تحصیلی قبلی)

- مشاوره ویدئویی یا حضوری
بررسی رزومه برای درخواست ویزای کار کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند یا بورسیه تحصیلی در کشورهای انتخابی و و مشاوره و برنامه ریزی آیلتس.
مکان: اصفهان. پل خواجو، خ فیض، مجتمع اداری نگین، دفتر فراز دانش کیوان.
تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

ثبت درخواست دوره ها (قرارداد) از طریق سایت:
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx
اینستاگرام:
Instagram.com/FarazDaneshKeivan
تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 505
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، اطلاعات تماس اساتید معرف، داشتن سابقه کار پژوهشی مرتبط، داشتن دکتری، داشتن تخصص در زمینه یادگیری ماشین
مهلت ثبت نام: 07/21/2020


ثبت نام: بورس کامل 2 ساله فوق دکتری علوم کامپیوتر حوزه یادگیری ماشین در کشور انگلستان زمینه
Intersection of Formal Methods and Machine Learning

* کد فرصت 505 سایت است.
* ثبت درخواست فقط از طریق سایت شرکت فراز دانش کیوان (بخش ثبت درخواست)

میزان بورسیه: 34805 تا 40322 پوند انگلیس در سال

- مشاوره ویدئویی یا حضوری
بررسی رزومه برای درخواست ویزای کار کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند یا بورسیه تحصیلی در کشورهای انتخابی و و مشاوره و برنامه ریزی آیلتس.
مکان: اصفهان. پل خواجو، خ فیض، مجتمع اداری نگین، دفتر فراز دانش کیوان.
تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

ثبت درخواست دوره ها (قرارداد) از طریق سایت است.

اینستاگرام:
Instagram.com/FarazDaneshKeivan

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 508
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، اطلاعات تماس 2 استاد معرف، داشتن ارشد رشته های میکروبیولوژی، یا ژنتیک مولکولی، یا میکروسکوپی، یا بیوشیمی، و داشتن تخصص در زمینه مورد نیاز، تسلط عالی به زبان انگلیسی و انتظار تسلط نسبی بر زبان آلمانی، اشاره ای به نمره خاص یا مدرک خاص زبان در این مرحله نشده است.
مهلت ثبت نام: 08/10/2020


ثبت نام: بورس کامل 3 ساله دکتری میکروبیولوژی حوزه زیر در کشور هلند
- Microbiology: how actinobacteria exploit life without a cell wall
- Numerical modeling of electron heat transport and stimulated scattering instabilities

* دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران است و جزء دسته الف (ممتاز) است.
* کد فرصت 508 سایت است.

میزان بورسیه:
ماهانه 2395 یورو تا 3061 یورو

- مشاوره ویدئویی با بررسی رزومه و سوالات برای درخواست ویزای کار کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند یا بورسیه تحصیلی در کشورهای انتخابی و و مشاوره و برنامه ریزی آیلتس.
تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

* ثبت درخواست فقط از طریق سایت شرکت فراز دانش کیوان:
اینستاگرام:
تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 509
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: اسپانیا
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، اطلاعات تماس 2 استاد معرف، داشتن ارشد رشته های زیست، یا زیست محاسباتی، یا بیوانفورماتیک، یا ژنومیکس، یا تجزیه و تحلیل داده های transcriptomics، یا زیست مولکولی، داشتن تجربه در محیط Linux، داشتن تجربه برنامه نویسی R، تجربه در زمینه زیست مولکولی، تجربه در زمینه genomics ، تجربه در زمینه chromatin experimental methods، تسلط عالی به زبان انگلیسی، اشاره ای به نمره خاص یا مدرک خاص زبان در این مرحله نشده است.
مهلت ثبت نام: 09/15/2020


ثبت نام: بورس کامل 4 ساله دکتری پروژه میان رشته ای حوزه های زیر در کشور اسپانیا
- Single-cell genomics and chromatin profiling in different chordate species
- Elucidating the origin and evolution of the regulatory programs controlling vertebrate morphogenesis and cell differentiation
- Apply and analyze advanced functional genomics to characterize cell types and regulatory genome features in vertebrate and non-vertebrate chordate species
-  (i) scRNAseq to define cell type-specific gene expression across multiple developmental stages, and (ii) bulk ChIP-seq and ATAC-seq to map chromatin states and regulatory element usage
* تمام وقت 40 ساعت در هفته در یک موسسه پژوهشی معتبر بین الملل در بارسلونا
* زمان شروع دوره بین سپتامبر 2020 تا ژانویه 2021 بسته به بهبود شرایط کرونا
* مصاحبه نیز دارد.
* کد فرصت 509 سایت است.

میزان بورسیه:
بر اساس قانون کار و رفاه

- مشاوره ویدئویی با بررسی رزومه و سوالات برای درخواست ویزای کار کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند یا بورسیه تحصیلی در کشورهای انتخابی و مشاوره و برنامه ریزی آیلتس.
- آموزش ویدئویی آیلتس/تافل/PTE با پشتیبانی آنلاین

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

* ثبت درخواست فقط از طریق سایت شرکت فراز دانش کیوان

اینستاگرام:

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 510
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: ایرلند
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، اطلاعات تماس 2 استاد معرف، داشتن ارشد رشته های بیوشیمی یا زیست سلولی یا زیست مولکولی یا مرتبط. تسلط عالی به زبان انگلیسی، اشاره ای به نمره خاص یا مدرک خاص زبان در این مرحله نشده است.
مهلت ثبت نام: 08/12/2020


ثبت نام: بورس کامل دکتری پروژه پژوهشی حوزه های زیر در کشور ایرلند
- investigate if HER4 mutations could be used as predictors of response to neratinib and potentially be legitimate therapeutic targets in their own right
- utilize PCR site directed mutagenesis and CRISPR/Cas9 technology to functionally interrogate the impact of clinically relevant HER4 mutations and the impact of HER4 mutations on response to neratinib in vitro
* زمان شروع دوره 1 اکتبر 2020
* کد فرصت 510 سایت است.

میزان بورسیه:
18500 پوند در سال برای زندگی باضافه پرداخت هزینه تحصیلی دوره دکتری

- مشاوره ویدئویی با بررسی رزومه و سوالات برای درخواست ویزای کار کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند یا بورسیه تحصیلی در کشورهای انتخابی و مشاوره و برنامه ریزی آیلتس.
- آموزش ویدئویی آیلتس/تافل/PTE با پشتیبانی آنلاین

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

* ثبت درخواست فقط از طریق سایت شرکت فراز دانش کیوان

اینستاگرام:

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 511
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، اطلاعات تماس 2 استاد معرف، داشتن ارشد رشته میکروبیولوژی یا مرتبط، علاقه به microbiology, platelet biology or 3D tissue culture، علاقه به vascular biology and disease-oriented research، تسلط عالی به زبان انگلیسی، اشاره ای به نمره خاص یا مدرک خاص زبان در این مرحله نشده است.
مهلت ثبت نام: 09/30/2020


ثبت نام: بورس کامل 3.5 ساله دکتری پروژه پژوهشی مشترک در حوزه های زیر در کشور انگلستان
- microbiology, platelet biology /cell biology, vascular research and 3D tissue models
- the role of oral bacteria in aggravating vascular disease
* زمان شروع دوره 1 اکتبر 2020
* کد فرصت 511 سایت است.

میزان بورسیه:
15285 پوند در سال برای زندگی باضافه پرداخت هزینه تحصیلی دوره دکتری

- مشاوره ویدئویی با بررسی رزومه و سوالات برای درخواست ویزای کار کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند یا بورسیه تحصیلی در کشورهای انتخابی و مشاوره و برنامه ریزی آیلتس.
- آموزش ویدئویی آیلتس/تافل/PTE با پشتیبانی آنلاین

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

* ثبت درخواست فقط از طریق سایت شرکت فراز دانش کیوان

اینستاگرام:
تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 512
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، اطلاعات تماس 2 استاد معرف، داشتن ارشد رشته مرتبط، داشتن تجربه در research laboratory، تسلط عالی به زبان انگلیسی، اشاره ای به نمره خاص یا مدرک خاص زبان در این مرحله نشده است.
مهلت ثبت نام: 09/30/2020


ثبت نام: بورس کامل 3.5 ساله دکتری پروژه پژوهشی مشترک میکروبیولوژی مولکولی و مکانیسم بیماری ها در حوزه های زیر در کشور انگلستان
- develop the isolation and characterisation of extracellular vesicles (EVs) from bowel cancer cells
- investigate their functional role
- evaluate the uptake and impact of healthy and cancer-derived EVs on a range of relevant bacterial gut species using an array of phenotypic markers
- genomic and transcriptomic analysis
* کد فرصت 511 سایت است.

میزان بورسیه:
15285 پوند در سال برای زندگی باضافه پرداخت هزینه تحصیلی دوره دکتری

- مشاوره ویدئویی با بررسی رزومه و سوالات برای درخواست ویزای کار کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند یا بورسیه تحصیلی در کشورهای انتخابی و مشاوره و برنامه ریزی آیلتس.
- آموزش ویدئویی آیلتس/تافل/PTE با پشتیبانی آنلاین
- دوره پیگیری بورس تحصیلی در کشورهای انتخابی
- دوره ارزشیابی سوابق شغلی و مدارک تحصیلی و درخواست ویزای کار

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

* ثبت درخواست فقط از طریق سایت شرکت فراز دانش کیوان.

اینستاگرام:

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 513
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: نیوزیلند
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، ریزنمرات تحصیلی، تز ارشد، اطلاعات تماس 2 استاد معرف، داشتن ارشد رشته های زیست مولکولی یا میکروبیولوژی، بیوشیمی، بیوانفورماتیک یا مرتبط، داشتن تجربه در reporter construct design and expression in bacteria، و genomic analysis، تسلط عالی به زبان انگلیسی، اشاره ای به نمره خاص یا مدرک خاص زبان در این مرحله نشده است.
مهلت ثبت نام: 08/31/2020


ثبت نام: بورس کامل 3 ساله دکتری پروژه پژوهشی مشترک در حوزه های زیر در کشور نیوزیلند
- gene expression in bacteria
- identifying totally new antibiotic targets
- use a wide range of bacterial genetic and genomic techniques
- genomic and transcriptomic analysis
* شروع قبل از 2021
* کد فرصت 513 سایت است.

مهلت ثبت نام: زمان دقیق اعلام نشده است، در سریع ترین زمان ممکن ثبت نام کنید.

میزان بورسیه:
15285 پوند در سال برای زندگی باضافه پرداخت هزینه تحصیلی دوره دکتری

- مشاوره ویدئویی با بررسی رزومه و سوالات برای درخواست ویزای کار کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند یا بورسیه تحصیلی در کشورهای انتخابی و مشاوره و برنامه ریزی آیلتس.
- آموزش ویدئویی آیلتس/تافل/PTE با پشتیبانی آنلاین
- دوره پیگیری بورس تحصیلی در کشورهای انتخابی
- دوره ارزشیابی سوابق شغلی و مدارک تحصیلی و درخواست ویزای کار

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

* ثبت درخواست فقط از طریق سایت شرکت فراز دانش کیوان

اینستاگرام:

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 514
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، آشنایی با تکنیک های زیست مولکولی و تولید recombinant protein، دانش از biophysical tools، اطلاعات تماس 2 استاد معرف، داشتن ارشد رشته های مرتبط، تسلط عالی به زبان انگلیسی، اشاره ای به نمره خاص یا مدرک خاص زبان در این مرحله نشده است.
مهلت ثبت نام: 08/31/2020


ثبت نام: بورس کامل 3 ساله دکتری پروژه پژوهشی در زمینه های زیر در کشور انگلستان
- using a combination of Small Angle X-ray Scattering, Small Angle Neutron Scattering, X-ray crystallography and cryo-Electron Microscopy
- unravel the molecular mechanism of conjugative DNA transfer
- develop tools to combine Cryo-EM with neutron scattering techniques
* کد فرصت 514 سایت است.

مهلت ثبت نام: زمان دقیق اعلام نشده است، در سریع ترین زمان ممکن ثبت نام کنید.

- مشاوره ویدئویی با بررسی رزومه و سوالات برای درخواست ویزای کار کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند یا بورسیه تحصیلی در کشورهای انتخابی و مشاوره و برنامه ریزی آیلتس.
- آموزش ویدئویی آیلتس/تافل/PTE با پشتیبانی آنلاین
- دوره پیگیری بورس تحصیلی در کشورهای انتخابی
- دوره ارزشیابی سوابق شغلی و مدارک تحصیلی و درخواست ویزای کار

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

* ثبت درخواست فقط از طریق سایت شرکت فراز دانش کیوان.

اینستاگرام:

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 515
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: ایتالیا
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، آشنایی با تکنیک های زیست مولکولی و تولید recombinant protein، دانش از biophysical tools، پاسپورت، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اطلاعات تماس 2 استاد معرف، داشتن ارشد رشته های مرتبط، تسلط عالی به زبان انگلیسی، اشاره ای به نمره خاص یا مدرک خاص زبان در این مرحله نشده است. هزینه ثبت نام دانشگاه 30 یورو است.
مهلت ثبت نام: 08/31/2020


ثبت نام: بورس کامل 3 ساله دکتری در 15 عنوان پژوهشی  در کشور ایتالیا در 4 گروه مختلف
- oncological immunopathology, molecular cardiometabolics, genetics, neurosciences

پروژه های تعریف شده کلینیکال و استاندارد شامل:
- application of a microbiota-stabilizer on gastrointestinal toxicity, clinical
- A humanized model of blood brain barrier to investigate immune cells infiltration in multiple sclerosis: toward a personalized medicine approach: standard
- Immune-synaptopathies: dissecting the contribution of inflammation to synaptic dysfunctions: standard
- The role of Histology in IBD: clinical
- Anti-inflammatory role of oxytocin in 22q11.2 deletion syndrome: cellular and molecular signaling mechanisms in the developing brain: standard
- Immune and genetic mechanisms of heart failure: clinical
- Genetic and epigenetic identities of cardiovascular diseases: standard
- Efficacy analysis and development of new therapeutic strategies with oxygen-ozone therapy for the treatment of musculoskeletal degenerative diseases: clinical
- Cancer-associated fibroblasts role and PET/CT imaging in refractory and relapsed Hodgkin disease: clinical
- Application of high-dimensional technologies to profile the immune composition in cancer: standard
- Cellular immune responses against human cancer: standard
- Decoding the immune heterogeneity of intrahepatic cholangiocarcinoma: standard
- Role of DNA methylation in cardiovascular diseases: standard
Disease specific universal vaccines as new combinatorial immunotherapy for metastatic melanoma sarcoma and osteosarcoma: standard
- The role of innate immunity in tumor immunoediting and in response to cancer immunotherapies: standard

* شروع دوره 31 ژانویه 2021 است
* کد فرصت 515 سایت است.

میزان بورسیه:
18 هزار یورو در سال برای حوزه Molecular and Experimental Medicine و 22400 یورو در سال برای کلینیکال-MEM

- مشاوره ویدئویی با بررسی رزومه و سوالات برای درخواست ویزای کار کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند یا بورسیه تحصیلی در کشورهای انتخابی و مشاوره و برنامه ریزی آیلتس.
- آموزش ویدئویی آیلتس/تافل/PTE با پشتیبانی آنلاین
- دوره پیگیری بورس تحصیلی در کشورهای انتخابی
- دوره ارزشیابی سوابق شغلی و مدارک تحصیلی و درخواست ویزای کار

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

* ثبت درخواست فقط از طریق سایت شرکت فراز دانش کیوان

اینستاگرام:

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 516
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: آلمان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، فارغ التحصیل ارشد یکی از حوزه های Molecular Medicine, Neurobiology or Physics of Complex Biological Systems، علاقه به حل complex biological problems، علاقه به imaging techniques, combined with basic molecular biology approaches، علاقه به learning methods new from different disciplines، تسلط عالی به زبان انگلیسی، اشاره ای به نمره خاص یا مدرک خاص زبان در این مرحله نشده است.
مهلت ثبت نام: 08/31/2020


ثبت نام: بورس کامل 3 ساله دکتری در پروژه پژوهشی  در کشور آلمان فارغ التحصیلان زیست، فیزیک، بیوفیزیک، بیوشیمی، پزشکی مولکولی، یا مشابه در حوزه های
- Communication between neutrophilic granulocytes and other cells of the innate and adaptive immune system
- Assess how neutrophils produce and release these signaling molecules, which receptors are engaged on the neutrophil surface and which biological effects certain signaling molecules have in neutrophil biology
- Investigate interactions between neutrophils and other cells of the immune system such as B- and T-cells
- Develop imaging techniques that help us visualize cellular processes and interactions (i.e. expansion microscopy, near- infrared microscopy)
* کد فرصت 516 سایت است.

میزان بورسیه:
پوشش هزینه های زندگی

- مشاوره ویدئویی با بررسی رزومه و سوالات برای درخواست ویزای کار کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند یا بورسیه تحصیلی در کشورهای انتخابی و مشاوره و برنامه ریزی آیلتس.
- آموزش ویدئویی آیلتس/تافل/PTE با پشتیبانی آنلاین
- دوره پیگیری بورس تحصیلی در کشورهای انتخابی
- دوره ارزشیابی سوابق شغلی و مدارک تحصیلی و درخواست ویزای کار

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

* ثبت درخواست فقط از طریق سایت شرکت فراز دانش کیوان

اینستاگرام:

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 517
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: لهستان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، فارغ التحصیل ارشد یکی از حوزه های زیست، یا بیوشیمی یا مرتبط، داشتن دانش در زمینه زیست مولکولی و سلولی، یا ژنتیک یا بیوشیمی، آشنایی با molecular biology techniques، علاقه به biology, epigenetics, and gene regulation، تجربه یا دانش در زمینه next generation sequencing, cell sorting, bioinformatics, and/or working with animal models، تسلط عالی به زبان انگلیسی، اشاره ای به نمره خاص یا مدرک خاص زبان در این مرحله نشده است.
مهلت ثبت نام: 08/18/2020


ثبت نام: بورس کامل 4 ساله دکتری علوم زیستی در پروژه پژوهشی در کشور لهستان در حوزه های
- Elucidate the epigenetic contribution towards the lineage decision of nkx2.5-expressing progenitors into either cardiac or hemoangiogenic lineage
- Establish the epigenetic state by scATAC-seq method

* شروع دوره 1 اکتبر 2020 است.
* کد فرصت 517 سایت است.

میزان بورسیه ماهانه:
3700 - 4500 PLN

- مشاوره ویدئویی با بررسی رزومه و سوالات برای درخواست ویزای کار کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند یا بورسیه تحصیلی در کشورهای انتخابی و مشاوره و برنامه ریزی آیلتس.
- آموزش ویدئویی آیلتس/تافل/PTE با پشتیبانی آنلاین
- دوره پیگیری بورس تحصیلی در کشورهای انتخابی
- دوره ارزشیابی سوابق شغلی و مدارک تحصیلی و درخواست ویزای کار

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

* ثبت درخواست فقط از طریق سایت شرکت فراز دانش کیوان

اینستاگرام:

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 522
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، داشتن مدرک دکتری در رشته مهندسی برق-مخابرات یا الکترونیک یا کامپیوتر یا مرتبط، داشتن تجربه پژوهشی در زمینه پردازش سیگنال یا ارتباطات بی سیم یا امنیت شبکه signal processing, wireless communications or network security. آشنایی با یک یا چند موضوع زیر M2M communications, MIMO, convex optimizations, machine learning, game theory, blockchain and cryptography داشتن مهارت برنامه نویسی به زبان متلب یا پایتون ضروری است.
مهلت ثبت نام: 09/06/2020


ثبت نام: موقعیت فوق دکتری برای کار در زمینه اینترنت اشیاء و شبکه های بی سیم IoT and wireless networks در کشور انگلستان

* پس از قبولی مرحله اول، دعوت به مصاحبه خواهید شد.
* قرارداد تمام وقت و تا 1 سال است.
* کد فرصت 522 سایت است.

میزان حقوق یا بورسیه: 30 هزار پوند الی 40 هزار پوند در سال

ثبت درخواست از طریق سایت (قرارداد الکترونیکی):
- مشاوره تحصیلی و اقامت (ویزای کار) کانادا/استرالیا/نیوزیلند
- آموزش و رفع اشکال آیلتس/تافل/PTE
- شروع دوره اطلاع رسانی و ثبت نام بورس تحصیلی در کشورهای انتخابی
- شروع دوره ارزشیابی سوابق شغلی و مدارک تحصیلی و درخواست ویزای کار در استرالیا/کانادا/نیوزیلند

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

اینستاگرام:
Instagram.com/FarazDaneshKeivan

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 523
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط، داشتن تجربه پژوهشی در hardware architecture, hardware/software architecture specialization for machine learning, and embedded system design, and machine learning algorithms
مهلت ثبت نام: 10/12/2020


ثبت نام: موقعیت فوق دکتری برای کار در زمینه الگوریتم های یادگیری ماشین برای گره های edge computing در کاربردهای sensor networks and IoT در کشور سوئد
* انتخاب الگوریتم های یادگیری ماشین تخمینی برای اجرای کارهایی از قبیل
runtime data analytic tasks such as data filtering, feature extraction and anomaly detection
* 80 درصد پروژه و 20 درصد تدریس در دانشگاه است. قرارداد تمام وقت و 1 ساله می باشد.
* جزو دانشگاههای عالی سوئد و مورد تایید وزارت علوم ایران است.
* کد فرصت 523 سایت است.

ثبت درخواست از طریق سایت (قرارداد الکترونیکی):
- مشاوره تحصیلی و اقامت (ویزای کار) کانادا/استرالیا/نیوزیلند
- آموزش و رفع اشکال آیلتس/تافل/PTE
- شروع دوره اطلاع رسانی و ثبت نام بورس تحصیلی در کشورهای انتخابی
- شروع دوره ارزشیابی سوابق شغلی و مدارک تحصیلی و درخواست ویزای کار در استرالیا/کانادا/نیوزیلند

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

اینستاگرام:

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 524
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: نروژ
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط، داشتن تجربه پژوهشی در Computer networks and mobile communications and experience in using machine learning, Previous experience in communication networks is not mandatory but appreciated
مهلت ثبت نام: 09/30/2020


ثبت نام: موقعیت فوق دکتری برای کار در زمینه شبکه های نسل پنجم ارتباطی در کشور نروژ
* 5G Management for Data and Network Integration
* Resource allocation of data and network resources by using machine learning.
* Developments of the MEC standards, such as the MAC V2X Information Service API, in order to provide solutions suitable for helping the ecosystem to adopt MEC for 5G use cases
* قرارداد تمام وقت و 3 ساله می باشد.
* جزو دانشگاههای خوب نروژ و مورد تایید وزارت علوم ایران است.
* کد فرصت 524 سایت است.

میزان حقوق:
523 - 552 هزار کرون نروژ در سال

ثبت درخواست از طریق سایت (قرارداد الکترونیکی):
- مشاوره تحصیلی و اقامت (ویزای کار) کانادا/استرالیا/نیوزیلند
- آموزش و رفع اشکال آیلتس/تافل/PTE
- شروع دوره اطلاع رسانی و ثبت نام بورس تحصیلی در کشورهای انتخابی
- شروع دوره ارزشیابی سوابق شغلی و مدارک تحصیلی و درخواست ویزای کار در استرالیا/کانادا/نیوزیلند

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

اینستاگرام:

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 525
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: ایرلند
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط، داشتن دانش در زمینه • C/C++ programming languages • Routing protocols (e.g., IP, BGP) • Digital Switching (e.g., Ethernet) • MPLS/GMPLS technologies • Optical switched networks
مهلت ثبت نام: 10/01/2020


ثبت نام: موقعیت فوق دکتری برای کار در زمینه Computer Networks شبکه های کامپیوتری در کشور ایرلند
* Development of control protocols
* Resource allocation of data and network resources by using machine learning.
* Developments of the MEC standards, such as the MAC V2X Information Service API, in order to provide solutions suitable for helping the ecosystem to adopt MEC for 5G use cases
* قرارداد تمام وقت و 2 ساله می باشد.
* جزو دانشگاههای عالی ایرلند و مورد تایید وزارت علوم ایران است.
* کد فرصت 525 سایت است.

میزان حقوق:
31 هزار یورو در سال

ثبت درخواست از طریق سایت (قرارداد الکترونیکی):
- مشاوره تحصیلی و اقامت (ویزای کار) کانادا/استرالیا/نیوزیلند
- آموزش و رفع اشکال آیلتس/تافل/PTE
- شروع دوره اطلاع رسانی و ثبت نام بورس تحصیلی در کشورهای انتخابی
- شروع دوره ارزشیابی سوابق شغلی و مدارک تحصیلی و درخواست ویزای کار در استرالیا/کانادا/نیوزیلند

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

اینستاگرام:

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 529
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: آمریکا
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، اطلاعات تماس 3 استاد راهنما، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، داشتن مدرک ارشد در رشته مرتبط، داشتن دانش و تجربه در زمینه مرتبط - C, C++ programming - Familiarity with Linux
مهلت ثبت نام: 01/31/2021


ثبت نام موقعیت بورس کامل دکتری کامپیوتر حوزه های زیر در آمریکا
1- Trustworthy and Scalable Blockchains, Cryptography
2- Secure and Reliable Internet of Things and Systems (IoT)
3- Privacy-Enhancing Technologies
4- Trustworthy Machine Learning (TML)

* دانشگاه عالی در آمریکا و مورد تایید وزارت علوم ایران است.
* کد فرصت 529 سایت است.

مهلت ثبت نام: ژانویه 2021 برای ترم بهاری 2021

ثبت درخواست از طریق سایت (قرارداد الکترونیکی):
- مشاوره تحصیلی و اقامت (ویزای کار) کانادا/استرالیا/نیوزیلند
- آموزش و رفع اشکال آیلتس/تافل/PTE
- شروع دوره اطلاع رسانی و ثبت نام بورس تحصیلی در کشورهای انتخابی
- شروع دوره ارزشیابی سوابق شغلی و مدارک تحصیلی و درخواست ویزای کار در استرالیا/کانادا/نیوزیلند

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

اینستاگرام:

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 530
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: اتریش
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، research statement including a description of your scientific accomplishments and planned research activities، ترجمه سوابق تدریس، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط
مهلت ثبت نام: 10/30/2020


ثبت نام موقعیت هیات علمی و استادیاری رشته های فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم زمین، علوم انسانی، علوم داده، نانوتکنولوژی، رباتیک، کامپیوتر، بیوتکنولوژی در اتریش
- Chemistry including materials chemistry, physical chemistry, synthetic chemistry, theoretical chemistry, chemical physics, chemical and structural biology
- Data science, including statistics, machine learning, optimization, bioinformatics, and scientific computing
- Engineering & technology, including bioengineering, nanotechnology, computer systems, control theory, and robotics

* دانشگاه عالی در اتریش و مورد تایید وزارت علوم ایران است.
* کد فرصت 530 سایت است.

ثبت درخواست از طریق سایت (قرارداد الکترونیکی):
- مشاوره تحصیلی و اقامت (ویزای کار) کانادا/استرالیا/نیوزیلند
- آموزش و رفع اشکال آیلتس/تافل/PTE
- شروع دوره اطلاع رسانی و ثبت نام بورس تحصیلی در کشورهای انتخابی
- شروع دوره ارزشیابی سوابق شغلی و مدارک تحصیلی و درخواست ویزای کار در استرالیا/کانادا/نیوزیلند

تماس: 
۰۳۱-۳۶۴۱۱۴۴۰ یا ۰۹۱۳۸۶۸۸۲۵۳

اینستاگرام:

تلگرام:
@BurseTahsili
کد: 531
هزینه ثبت نام: 700000
نوع فرصت: موقعیت اعلامی بورس کامل
کشور: کانادا
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش که متناسب با کد فرصت اعلامی تنظیم و ارسال خواهد شد، اطلاعات تماس 3 استاد راهنما، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، داشتن مدرک، دانش و تجربه در زمینه مرتبط، اگر قبلا ثبت درخواست (قرارداد الکترونیکی) داشته اید، شماره حوزه پژوهشی مورد علاقه را برای مشاوره یا بررسی بیشتر اطلاع دهید.
مهلت ثبت نام: 01/31/2021


مکاتبه و ثبت نام بورسیه کامل دانشیاری، فوق دکتری و دکتری حوزه های زیر در کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، و اروپا (آلمان، سوئد، فنلاند، اتریش، و لهستان):
1- Populations genomics of global samples of the bee-pathogen Nosema ceranae
2- Population genomics of global isolates of the model plant symbiont, Rhizophagus irregularis
3- Bioinformatic analysis with an emphasis on the analysis of RNA-seq datasets and/or
genome annotation.
4- Lipid biochemistry, protein-lipid interactions, or lipid biosynthetic pathways.
5- Steroid hormone signaling, dafachronic acid signaling, ecdysone signaling.
6- Plant Tissue Culture Specialist OPS, Crop Biotechnology
7- Plant molecular and cell biology: study stomatal function and vascular water transport and the role of the receptor-like pseudokinase GHR1 and its novel interactors in these processes (molecular or cell biology, plant biology, biochemistry or other relevant field)
8- Development and utilization of multiple single-cell based methods for studying plant/microbial interactions (use of molecular biology techniques, such as DNA/RNA extraction, and analysis methods)
9- Environmental and Soil Sciences (analyze high-density genome/transcriptome and phenome data to identify genetic variants that influence biological functions associated with agronomic traits of interest including stress resistance in crop plants)
10- Aflatoxin/myco-toxicology and the next-generation sequencing (NGS) technologies such as minION, PacBio sequencing
11- Study seed storage compound metabolism in plants (understand the mechanisms of lipid metabolism, regulation, and storage in plants)
12- Understand organ form in 4D using both experimental and computer modeling approaches and study and understand how
plant signaling circuits operate in time and space to rebuild plant architecture
13- System-level approaches to study molecular mechanisms and agronomic applications (Powdery mildew fungi are fungal (ascomycete) phytopathogens) and  focus on plant molecular cell biology in the context of plantmicrobe interactions; accordingly, a solid background in cell biology, biochemistry and molecular phytopathology
14- Plant Perception for Novel Plant Natural Products Discovery (plant cell biology, synthetic biology, or related disciplines)
15- Plant Cell Biology with a focus on cell dynamics in response to abiotic or biotic stimuli, mechanosensing, cell-cell interaction, intracellular transport processes, subcellular cell organistation, high end life imaging, use of synthetic and/or genetic sensors for subcellular domains, subcellular structures, cell wall, metabolites, and/or visualization of protein dynamics
16- Plant Molecular and Developmental Biology (understanding  the molecular  mechanisms  that  underlie  the  biological  activity  of  the  plant  hormone cytokinin)
17- Plant Nanotechnology (successful research in any aspect of plant nanotechnology (chemical, biochemical, physical, biological, environmental, medical, engineering or applied)