تخفیف
 
 
 

���������� �������� ���������� ������ ������������ ���������� ���� ������ ����������

کد:154
نام دوره: آموزش تصویری گرامر سطح پایه تا پیشرفته
تعداد کل ساعات آموزشی: 3 ساعت
هزینه کل: 700000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 3
هزینه هر هفته: 233333
توضیحات: یک نمونه از پکیج آموزشی گرامر و جمله سازی