تخفیف
 
 
 

���������� �������� ������ ������������ �� ���������������� ����������������

کد:186
نام دوره: ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور کانادا
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 500000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 5
هزینه هر هفته: 100000
توضیحات: مهاجرت به کانادا (گام اول: ارزشیابی مدارک تحصیلی)
کد:184
نام دوره: درخواست فیلم مشاوره تخصصی و جامع (بورس تحصیلی، اقامت، کارآفرینی، استعداد درخشان)
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 750000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 750000
توضیحات: فیلم مشاوره در خصوص مهاجرت و بورسیه تحصیلی کشورهای انتخابی برای فرهیخته گرامی
کد:182
نام دوره: ارایه مشاوره و راهنمایی برای انتخاب موضوع تز ارشد
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 700000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 700000
توضیحات: انتخاب موضوع تز ارشد
کد:181
نام دوره: فیلم مشاوره اقامت یا بورسیه تحصیلی
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 700000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 700000
توضیحات: ارایه فیلم مشاوره و راهنمایی به فرهیخته گرامی در انتخاب رشته و دانشگاه قبولی مرحله نهایی کنکور سراسری بر اساس فرصت های بورس تحصیل و کار خارج کشور
کد:179
نام دوره: مشاوره ویدئویی اقامت خارج کشور
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 700000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 700000
توضیحات: مشاوره ویدئویی اختصاصی تهیه شده ویزای کار کانادا ایالت ساسکاچوان بر اساس رزومه و سوالات (پس از ثبت درخواست از طریق سایت)
کد:178
نام دوره: بالابردن سطح زبان کلیه قسمت های مقاله و اصلاحات نگارشی و پیگیری چاپ مقاله در مجلات معتبر و رایگان ISI (این قیمت با حجم 4000 کلمه با رفرنس ها)
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 2500000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 2500000
توضیحات: فیلم ثبت درخواست برای ارتقای سطح زبان مقاله
کد:176
نام دوره: مشاوره ویدئویی ارزشیابی شغلی برای ویزای کار در نیوزیلند
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 700000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 700000
توضیحات: فیلم مشاوره تهیه شده برای کد فرصت 474 (ارزشیابی شغلی در کشور نیوزیلند) - ثبت درخواست و جستجوی فرصت ها از طریق سایت
کد:171
نام دوره: مشاوره ویدئویی ارزشیابی شغلی برای ویزای کار در استرالیا
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 700000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 700000
توضیحات: فیلم مشاوره تهیه شده برای کد فرصت 467 (ارزشیابی شغلی در کشور استرالیا) - ثبت درخواست و جستجوی فرصت ها از طریق سایت
کد:169
نام دوره: یک نمونه از فیلم مشاوره اقامت یا بورسیه تحصیلی ترکیه
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 700000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 700000
توضیحات: یک نمونه از مشاوره ویدئویی برای کار، تحصیل و اقامت ترکیه
کد:168
نام دوره: یک نمونه از فیلم مشاوره جامع کانادا (توریستی، اقامت دائم، پناهندگی)
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 700000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 700000
توضیحات: یک نمونه از مشاوره جامع کانادا (توریستی، اقامت دائم، پناهندگی)