تخفیف
 
 
 

���������� ������ ������ ���� �������� ������ ������ ���� ��������

کد:167
نام دوره: فیلم ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی سوئد (این هزینه برای ثبت نام تک فرصت است)
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 900000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 900000
توضیحات: یک نمونه از ثبت نام تک فرصت بورس تحصیلی متقاضی