تخفیف
 
 
 

���������� ���������� ������ ������������ TOEFL (����������)

کد:180
نام دوره: آموزش ویدئویی TOEFL سطح پایه تا پیشرفته
تعداد کل ساعات آموزشی: 84 ساعت
هزینه کل: 2600000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 6
تعداد هفته مورد نیاز: 14
هزینه هر هفته: 185714
توضیحات: ارسال آموزش های ویدئویی برای آمادگی آزمون TOEFL به صورت حداکثر 6 ساعت در هفته بر روی واتس آپ یا تلگرام