تخفیف
 
 
 

���������� �������� ���������� ������ ������������ ���������������� ������������

کد:183
نام دوره: آموزش ویدئویی لهجه و اصطلاحات استرالیایی (19 موضوع مختلف)
تعداد کل ساعات آموزشی: 3 ساعت
هزینه کل: 700000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 3
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 700000
توضیحات: سطح پایه تا پیشرفته (آموزش کلمات جدید، اصطلاحات رایج، لهجه استرالیایی، نکات گرامری، آموزش ویدئویی شامل فیلم های واقعی از 19 موضوع مختلف مکالمه: رستوران و سفارش غذا، شرح خانواده، آشپزخانه، کسب درامد و کاریابی، آب و هوا، محیط زیست، رفتن به مطب پزشک، اهدا و آرزوها، دوست یافتن، نوشتن نامه رسمی و غیر رسمی) به همراه رفع اشکال - کد 183 سایت